Quan điểm của Luật sư Lê Thị Công Nhân về Dự thảo nghị định “cho công an CSVN bắn người chống cán bộ thi hành công vụ” (phần 1)

0
- Quảng Cáo -

Ở Việt nam, Cách làm luật theo tôi rất thiển cận và mang tính chất phục vụ cho những lợi ích ngắn ngủi và trước mắt mà chủ yếu cho những người cầm quyền mà không phải là cho nền pháp luật dân sinh” LTCN “ Bản dự thảo nghị định này đi ngược lại cái chính hướng tiến bộ tư pháp của thế giới” LTCN “ Tại Việt Nam, những hành vi không đồng thuận với việc thi hành công vụ được coi là hành vi chống người thi hành công vụ,” LTCN “ Trong luật pháp Việt Nam, việc định nghĩa thế nào là nghiêm trọng được định nghĩa rất là mơ hồ. Những người thực thi công quyền được trao cho quyền rộng rãi để tự họ có quyền định nghĩa thế nào là nghiêm trọng

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here