Quan điểm của LS. Lê Thị Công Nhân về Dự thảo nghị định “cho công an CSVN bắn người chống cán bộ thi hành công vụ” (phần 2)

0
- Quảng Cáo -

“ Tôi hoàn toàn phản đối dự thảo Nghị Định quy định các biện pháp phòng ngừa và ngăn cản và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ của Bộ Công an. Tôi cám ơn Internet đã giúp cho người dân Viêt Nam tiếp cận thông tin thế giới bên ngoài cũng như cung cấpthông tin ra theê giới bên ngoài.. Những người đã ghi âm ghi hình truyền tin ra bên ngoài thực là những người can đảm và đáng đươc hoan nghênh”. (Ls. Lê Thị Công Nhân)

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here