Trao đổi với giáo sư Phạm Toàn về văn bản 2998 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo

0
- Quảng Cáo -

« Bây giờ phải thay đổi. Thay đổi triệt để. Cái vấn đề thứ nhất là tự do, tự do đóng góp. Vấn đề thứ hai là dân chủ, đối xử bình đẳng với các đóng góp.
Cuộc sống tự nó sẽ thay đổi và muốn cho cuộc sống thay đổi, thì xã hội phải đòi hỏi được tự do và dân chủ… »

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here