Thánh Thất Cao Đài Long Bình, Huyện Gò Công Tây, Tỉnh Tiền Giang bị tấn công cưỡng chế

5
- Quảng Cáo -

Lúc 7g sáng ngày 3.7.2013, Ban Cai Quản Họ Đạo Tiền Giang (quốc doanh) được sự bảo hộ của chính quyền địa phương đã cùng với công an và côn đồ được nhà cầm quyền thuê mướn đến Thánh Thất Cao Đài Long Bình , Huyện Gò Công Tây, Tỉnh Tiền Giang để tiến hành cưỡng chiếm.

Họ ném đá vào bên trong Thánh thất, lấy búa đập vào cửa, lấy kềm cắt sắt để cắt cửa, dùng xe van ủi gãy cửa và lực lượng cưỡng chế xông vào bên trong thánh thất đã làm cho nhiều đồng đạo bị thương.

Sự việc được ông Chánh Trị Sự Lê Văn Ngọc Diệp kể lại như sau:

- Quảng Cáo -

5 CÁC GÓP Ý

 1. THÁNH THẤT LONG BÌNH THẢO PHẠT LOẠN THẦN

  Nước nhà, nòi giống của Việt Nam ta hiện nay đang tới một giai đoạn trọng yếu phải quyết định vận mạng của nó cho đủ năng lực, để làm giềng mối kết liên tinh thần đạo đức nhơn nghĩa với các tôn giáo và các đảng phái hiện hữu trên toàn thế giới, hướng đến cái chung nhứt là hòa bình không bằng vũ khí chiến lược, lấy thương yêu và công bằng để lập đài danh dự trước nhơn loại đang khát khao và đòi quyền được sống hòa bình hạnh phúc không có chiến tranh trên bàn thương nghị tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
  Ban sơ khai đạo, Đức Hộ Pháp giáo chủ tôn giáo Cao Đài đã báo trước “biết đâu sau này Liên Hiệp Quốc sẽ giúp cho chơn pháp của Đạo Cao Đài ra thiệt tướng”, Đức Ngài cũng thường nhắn nhủ với toàn thể dân tộc Việt con Hồng cháu Lạc văn hiến 4000 năm, hãy vững tin và tự hào rằng:
  “Một nước nhỏ nhen trong vạn quốc,
  Ngày sau làm chủ mới là kỳ.”
  Do Pháp Chánh Quốc Đạo Nam Phong Việt Nam sẽ giúp cho nước nhà:
  “Quốc Đạo kiêm triêu thành Đại Đạo,
  Nam phong thử nhựt biến Nhơn Phong.
  An bang liệt Thánh tùng Nghiêu Thuấn,
  Văn hóa tương lai lập Đại Đồng.”
  Đã đến lúc toàn thể quốc dân Việt Nam chúng ta hãy hy sinh cái nhỏ, cái riêng tư của mỗi thể tướng vật chất còn mãi mượn màu nhơn nghĩa, nào là tôn giáo nầy tôn giáo nọ, đảng phái đây mới chánh còn đảng kia là tà … đừng phân quyền, phân tánh thêm nữa, chia càng nhiều làm cho tâm thần thêm hoang mang rối loạn, không chủ định đặng quyết hẳn hành tàng ái quốc của chúng ta đối với nòi giống nước nhà đương thời buổi nầy. Chúng ta phải biết giá trị của nền tôn giáo và giá trị của đảng phái ra sao đặng định cho rõ ràng minh mẫn sứ mạng yếu trọng của mỗi cơ quan, phận sự của tôn giáo lo giáo hóa nhơn sanh tạo đời cải dữ ra hiền; đảng phái thì cầm quyền giác thế hiệp đồng tâm đặng tạo thành một cơ quan hòa bình tâm lý cứu thế kỳ ba, lớn thì làm việc lớn, nhỏ thì làm việc nhỏ.
  “Sứ mạng làm xong mới nghĩ an,
  Dầu phần lớn nhỏ cũng trời ban.
  Lớn thì lao trí vì vai gánh,
  Nhỏ lại sức mòn bởi sở năng.
  Lớn nhỏ thi đua thành đại nghiệp,
  Nhỏ to quyết chí định an bang,
  Hiền tài nhân sĩ ưu thời thế,
  Sớm hiệp cùng nhau tạo Niết Bàn.”
  Ta phải nhận xét cho tận tường, phân biệt trọng khinh, cái phẩm giá và quyền hạng tương liên giữa tôn giáo và đảng phái đối với nhơn quần xã hội đi từ gia đình, tiến đến tông đường cuối cùng là tổ quốc hiệp đại gia đình. Nhằm mục đích ưu nhơn, ái vật, cải thiện dân sinh, mới là chân tướng của sự thương yêu, có thương yêu mới có cân công lý tại mặt thế gian nầy, đặng bảo sanh nhơn nghĩa đại đồng thiên hạ, mà cái trách nhiệm trọng yếu ấy đấng Cao đài tức đấng Thượng đế đã chọn giống dân Việt Nam làm cơ quan cứu thế cả toàn cầu, chúng ta không tin sao? Đấng ấy không hề gạt ai bao giờ. Không phải là lời nói suông cũng chẳng phải là một lý thuyết mờ hồ không tưởng, đã đủ đầy minh chứng qua 4000 năm văn hiến, tinh thần đại nghĩa của dân tộc Việt đối với vạn quốc đã lưu vào trang sử oai hùng thế giới, mà mãi từ thử đến nay chúng ta còn không tin vào cái năng lực của mình thì còn tin ai? Chờ đợi ai? Theo ai đây? Tự mình đã thống nhất giải thoát dân tộc của mình rồi đó, mới đủ trí lực tinh thần quyết thắng, hùng dũng và kiên cường tiến đến giúp cho toàn thể nhơn loại trên toàn cầu bằng giải pháp hòa bình nhơn nghĩa đặng hiệp lại đại đồng.
  Hãy hãnh diện và tự hào chúng ta là dân tộc Việt Nam con Hồng cháu Lạc, đã lập quốc 4000 năm dẫn đầu trước các nước hiện nay trên toàn thế giới về mặt tinh thần đạo đức nhơn nghĩa. Đừng tự ti mặc cảm cho rằng mình nhỏ nhoi, coi vậy mà quyền thế, yếu mà mạnh, hiền mà dữ, nhịn nhục mà trừng phạt đó à ! Không tin cứ để mắt nhìn coi cái hạt giống cộng sản tinh thần đạo đức nhơn nghĩa của dân tộc Việt Nam mà Đức giáo chủ Hộ pháp khẳng định sẽ xua tan chiến tranh, chắc chắn nó sẽ nẩy mầm nhân rộng ra cho cả toàn cầu đâm chồi nẩy lộc, thành cội thiệt tướng hòa bình tâm lý về tinh thần đạo đức nhơn nghĩa trong kỷ nguyên hiện đại 21 nầy.
  Thiệt tướng của tôn giáo và đảng phái
  “Ta thấy hai hình tượng khác nhau, tôn giáo là tinh thần của nhơn loại, nó đòi hỏi sự thiếu thốn của nó, mới sản xuất ra nền tôn giáo. Tỷ như bên Âu Châu, Đạo Moyse để lại cho dân Hébreux là dân Do Thái ngày nay; trải qua mấy thế kỷ, bày ra các đảng phái khác nhau, các đảng phái ấy phân chia bốn năm chi phái, làm loạn lạc tinh thần của quốc dân. Tinh thần của quốc dân mà không thống nhứt được, tức nhiên sanh loạn cho cơ thể hữu hình của nền chánh trị. Do đó sắc dân cầm đầu tinh thần đã loạn, thành ra tinh thần của các sắc dân ở Âu Châu cũng loạn hết. Rồi họ tìm tòi, tìm lời Tiên tri nói rằng: Sẽ có Đấng Cứu Thế đến. Họ trông đợi, họ đòi hỏi cho đến ngày có Đức Chúa Jésus Christ đến làm chủ tinh thần họ. Cũng như bên Ấn độ, nền tân tôn giáo tối cổ chia ra nhiều đảng phái. Bởi chia nhiều đảng phái, cho nên, các sắc dân Ấn Độ là nước nắm chủ quyền tinh thần đạo đức buổi nọ. Tinh thần chia nhiều đảng phái thì xã hội chia nhiều đẳng cấp, làm cho thống khổ nhơn sanh chẳng biết bao nhiêu, dân một nước mà coi như thù nghịch.
  Ngày giờ nầy, ta thấy giống dân Intouchables bất khả đụng chạm vẫn còn làm cho xã hội Ấn Độ khổ chẳng biết bao nhiêu, rồi họ tìm tòi lời tiên tri nói sẽ có Phật đến. Có nhiều kẻ tu hành họ trông đợi, họ hối hả, họ giục thúc, có người thì đứng một chơn đến cả đời, kẻ thì trồng chuối ngược, người khác nằm trên chông gai đặng đợi Phật đến, họ mới thôi hành xác, họ đợi thì sẽ có Đấng đến lập tôn giáo.
  Còn Đạo Cao Đài ngày nay tại sao mà có?
  Bởi vì văn minh Duy Vật tăng tiến quá sức tưởng tượng của loài người, làm cho cả tinh thần của loài người phải xu hướng. Tức nhiên họ xu hướng theo con vật của họ mà bỏ phận làm người. Họ mặc kệ nhơn sanh, vì họ lo cho hình thể nhiều quá, họ sang trọng sung sướng, không kể tâm hồn ra gì, họ xu hướng Duy vật, họ phản Duy Tâm, làm cho nhơn loại mất cả phẩm cách, không đáng phận làm con người nữa .
  Cả vạn quốc trên địa cầu nầy nhìn thấy sự nguy hiểm trên bước đường tương lai, nên nhơn loại mơ mộng tìm phương pháp định phẩm, đặng vi chủ nhục hình vật thể của họ. Nhơn loại mơ mộng tìm tàng vì đó xuất hiện Tôn Giáo Cao Đài ngày nay.
  Tôn giáo là cả tinh thần của nhơn loại đòi hỏi mà thành tượng.
  Không bao giờ tôn giáo chống phá tôn giáo
  Chỉ có đảng phái triệt hạ đảng phái mà thôi.
  Bổn phận của một người tôn giáo là phải biết giữ đạo, có nghĩa phải biết thương yêu bạn đồng sanh chia sẽ và yên ủi sống chung lộn cùng nhau, lấy tinh thần đạo đức nhơn nghĩa thu phục tâm lý nhơn sanh vào khuôn đại đạo mới là chánh lý. Chớ không như đám hát đường hát chợ xảy ra tại Thánh Thất Long Bình (Gò Công) sáng ngày 03-7-2013 vừa qua, hành tàng ấy mà Đức giáo chủ Hộ pháp bảo là một “bọn dân địa phủ hình đen nám” hiện nguyên hình của một đảng phái mượn danh nghĩa tôn giáo Cao Đài rồi tự xưng: “bảo tồn chánh pháp”; “phục quyền hội thánh”; “đại diện khối nhơn sanh”…đặng dục loạn tương tranh từ trong ra ngoài nước. Trong khi đó, bọn phản động lợi dụng tôn giáo trong nước, nhất là số cực đoan, quá khích trong Công giáo, Phật giáo Ấn Quang, Phật giáo Hoà Hảo, Cao Đài giáo… lợi dụng những diễn biến phức tạp trên thế giới, hoạt động ngày càng quá khích hơn; câu kết với các thế lực thù địch bên ngoài lôi kéo, tập hợp tín đồ để kích động biểu tình, gây rối, tạo cớ cho bên ngoài can thiệp.
  Hiện nay, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam, tập trung vào một số hoạt động chủ yếu sau đây: Một là, tìm cách ủng hộ và thông qua các đạo luật mang tính pháp lý nhằm lợi dụng vấn đề tôn giáo để hoạt động can thiệp, chống phá. Hai là, dung túng, giúp đỡ lực lượng phản động trong tôn giáo người Việt ở hải ngoại tổ chức hoạt động chống Việt Nam. Ba là, hỗ trợ, kích động và chỉ đạo các đối tượng cực đoan, mượn danh nghĩa tôn giáo ở trong nước tổ chức các hoạt động cố tình vi phạm pháp luật… đặng mượn thế vu khống đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế.
  Họ làm công cụ tay sai thí chốt, cho các thế lực thù địch đảng phái quốc sự ngoại bang đặng chống phá lại nền an ninh hòa bình thống nhất đất nước Việt Nam của họ, đã biết bao thế hệ phải đổ máu hy sinh về thể xác lẫn tinh thần, tiền tấn hậu kế bằng những dòng huyết lệ anh hùng thi nhau bảo vệ và gìn giữ, tấm mát dãy giang sơn gấm vóc thêu hoa mãi trường tồn cho chúng ta thừa hưởng đến ngày nay. Vậy mà họ đành vong ân bội nghĩa, bất hiếu bất trung cố quậy cho đục cái tình đoàn kết huyết thống dân tộc ngàn đời oanh liệt, xui dục anh em ly tán, dân loạn nước tan mới vừa cái dã tâm xấu xa của họ. Tinh thần hèn tiện ấy thuộc những đảng phái mượn danh nghĩa tôn giáo gọi là đảng phái quốc sự tư bản duy vật chống lại đảng cộng sản Việt nam, chắc chắn không bao giờ có chuyện tôn giáo chống phá tôn giáo, bởi bản chất tự hữu hằng hữu của tôn giáo là thương yêu, nghịch lại là đảng phái đó vậy.
  Đảng phái quốc sự
  Được biểu hiện qua sự việc Thánh Thất Long Bình (Gò công) xảy ra ngày 03-7-2013. Chánh trị sự Lê văn Ngọc Diệp nói “thánh thất Cao Đài Long Bình là của đạo Cao Đài thuần túy gầy dựng nên để cho bà con nhân sanh tu hành, không phải của hội đồng chủ quản do ông Nguyễn Thành Tám, hội đồng chủ quản Cao Đài quốc doanh do nhà cầm quyền cs lập ra. Hiện nay, nhiều người có thâm niên tuổi đảng được nhà cầm quyền phong làm chánh trị sự đạo Cao Đài. Đây là đạo Cao Đài quốc doanh để trá hình, lừa đảo những ai muốn theo đạo Cao Đài thuần túy và triệt tiêu đạo Cao Đài thuần túy.”
  Quả thật, đáng thương cái lập luận nhận thức non nớt và hạn hẹp ấy dễ bị gạt gẫm dụ ngọt làm càn, phải nói như vầy mới đúng:
  – Thánh thất Cao Đài Long Bình hay bất cứ Thánh Thất nào khác từ trong ra ngoài nước, chi chi cũng thuộc gốc tôn giáo Cao Đài Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tại Bạch Ngọc Kinh Tòa Thánh Tây Ninh nầy mà thôi, bằng trái lại là tả đạo chắc hẳn vậy. Đạo Cao Đài do chính Đức giáo chủ Hộ Pháp sáng lập, Đức Hộ Pháp đứng trước chữ khí thuộc pháp tức Thần là thầy của cả thảy môn đệ Cao Đài. Đức Ngài bảo, mở Thể pháp trước tạo cơ quan hữu hình là Ngài “làm dùm cho thiên hạ” thì là của thiên hạ, mà thiên hạ là trời tại thế, thay trời tại thế là quyền đoán phạt của toàn thể nhơn sanh (người sống) trên mặt địa cầu nầy đó vậy, có câu “thuận nhơn tâm ắt thuận trời. Dầu cho tả đạo bàn môn chớ đừng nói chi hội đồng chưởng quản hay Cao Đài quốc doanh… phải chăng cả thảy những cơ quan ấy đều do con người đang cầm quyền, mà hể con người cầm quyền tức nhơn sanh làm chủ đó chớ! Chủ Nghĩa đại đồng của Tôn giáo Cao Đài không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, đảng phái kia mà, sao họ lại phân phe chia phái, dục loạn tương tranh, mượn danh đạo tạo danh đời, tự tôn tự xưng, sái loạn chơn truyền chánh pháp, quả quyết đó là hành vi của đảng phái quốc sự đội lốp tôn giáo. Hãy tu sửa ăn năn chớ nên luận nhảm bàn khùng coi chừng thêm trọng tội, phạm thệ nghịch sư, mọi hành vi gian trá của họ không qua khỏi mắt nhơn sanh được đâu.
  “Đến ngày giờ nhơn sanh thấy điều trọng yếu ấy buộc hiệp, phải hiệp, bằng không chịu hiệp thì tự họ đào thảy lấy họ, tự diệt lấy họ” một bằng chứng đã đáng trước mắt, tại Thánh thất Long Bình sáng ngày 03-7-2013 vừa qua thảo phạt dành cho những kẻ ấy là đúng.
  Bản chất của tôn giáo
  – Bản chất của tôn giáo thuần túy là duy tâm tức duy chỉ có một chữ thương mà thôi, có thương mới hiền, có hiền mới có công lý là thiệt tướng của một nền tôn giáo. Còn ghét mới sanh dữ, cái tánh giận dữ là phần con gái, hể âm thịnh tắc tử xa lần dương quang chiếu rọi mất lẽ công bằng, sống cảnh tối tăm oan nghiệt hận thù biến hình đảng phái tả đạo bàn môn.
  – Tôn giáo hiện đại thì sao? Khi mình biết thương mình, lo cho mình, quý trọng mình đó là thuần túy tôn giáo thuộc về thế đạo, có nghĩa chỉ bảo thủ lo cho mình mà thôi không cần nghĩ đến ai, vẫn còn hạ đẳng. Đến lúc nào đó, cái lương tâm tức chơn linh của mình tự nó thúc dục mình biết thương mọi người, biết tìm phương lo cho mọi người, quý trọng mạng sanh của người cũng như thân thể của mình, dám lấy thân mình giúp thân nhơn loại đó là chân tướng của thiên đạo tức hiện đại tôn giáo vậy.
  Thế mà đám quân ô hợp đảng phái quốc sự “đại diện khối nhơn sanh”; “phục quyền hội thánh”; “bảo tồn chánh pháp”; “chức sắc chân truyền”… từ trong ra ngoài nước mượn danh nghĩa tôn giáo để gạt người, xét hành vi và lập luận của họ quả thật không phải là người tôn giáo chơn chính. Nên nhớ “các đấng thiêng liêng lẫn lộn trong hàng tín đồ” chớ không có lẫn lộn trong hàng chức sắc giả trạng bao giờ.
  Đảng phái tôn giáo
  Đảng phái tôn giáo là tinh thần của chi phái tôn giáo được chia tách ra khỏi tôn giáo chính thống, tôn giáo là mẹ còn chi phái là con. Như chi phái bộ tộc nhà Thương Trụ Vương Đầu Sư Tám được pháp lệnh chính phủ đảng Cộng sản Việt Nam khai sinh năm 1997 là đảng phái tôn giáo cũng như 35 chi phái đảng phái khác đã có từ trước. Cả thảy không đủ danh phận tự xưng là Hội Thánh tôn giáo Cao Đài Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ chớ đừng nói chi là những đảng phái quốc sự nêu trên, cho nên mới nói thể pháp hữu hình hữu hoại là vậy, miễn mặc bí pháp còn thì đạo còn. Cung Hạo Nhiên Pháp Thiên là bí pháp do chủ quyền đạo được chơn truyền của tôn giáo Cao Đài xuất hiện tại mặt thế nầy thi hành nhơn nghĩa, thực hiện đạo đời tương đắc, vạn linh hiệp chí linh, trước Đền Thánh Tây Ninh ngày mùng 7-4 Nhâm Thìn (2012) vía đại đàn Đức phật Thích Ca: O giờ – tin mừng.
  Đúng ra đảng phái tôn giáo Nguyễn Thánh Tám phải tự mình chịu trách nhiệm và đính chánh cho nhà nước Việt Nam, nhưng lại không, bởi họ lo cho mình còn chưa xong còn lo cho ai, vô tình để tiếng xấu cho các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo vu khống đảng cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền tự do tôn giáo, đàn áp tôn giáo, lấy chủ quyền đạo của tôn giáo. Trong khi chính phủ đã tạo những điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo được tự do hoạt động đúng theo pháp lệnh tôn giáo, tự họ phạm luật thương yêu và công bằng để cho loạn đạo hại đời, đó là do tại họ bất lực, nhu nhược yếu hèn chớ không phải tại một đảng phái nào. Tôn giáo nó không chịu thúc phược và tiêu diệt bởi một đảng phái nào cả, mà nó vẫn mãi trường tồn để thi hành phận sự giúp cho các đảng phái được hòa bình hiệp đồng tâm nhìn nhau là anh em ruột thịt, tức phụng sự cho toàn thể nhơn loại hiệp lại đại đồng trên tinh thần nhơn nghĩa yêu thương mà thôi.
  Ải Long Bình thảo phạt loạn thần
  Hành tàng cao thượng của ban cai quản Thánh Thất Long Bình thuộc đảng phái tôn giáo Hội Đồng Chưởng Quản Nguyễn Thành Tám, những anh hào ấy đã tạo thành một lực lượng đủ chiến thắng xuất hiện trí tài mưu lược, triệu tập binh hùng, tướng mạnh, tự chủ, quyết đoán, đoạt lại cửa ải địa đầu do đảng phái quốc sự “đại diện khối nhơn sanh”… đội lốp tôn giáo với thủ đoạn bạo lực, gian manh, chiếm đoạt trên 2 năm nay, trong khi Trụ Vương Tám đành bất lực thua cuộc. Bọn dân địa phủ ấy bị trục ngoại khỏi cửa Ải Long Bình, tự họ đào thảy lấy họ, tự diệt lấy họ là đúng lắm vậy.
  Bằng chiến lược trên mặt trận trí thức tinh thần nhơn nghĩa, thảo phạt loạn thần của cửa Ải địa đầu Long Bình, cần nhân rộng ra đến những Thánh Thất khác, chúng ta phải chiếm lĩnh địa hình, bảo thủ và gìn giữ, tự làm chủ lấy mình, tự định phận, tự định vị cho mình; đừng để cho ai phạm quyền mình, đoạt quyền mình, vì quyền mình là quyền Thầy. Nếu là tín đồ chơn pháp Cao Đài phải dám nói, dám làm đó là quyền công chánh, hãy đứng lên bào chửa và đính chánh tuyên ngôn với thế giới rằng nhà nước Việt Nam chúng tôi vẫn tạo điều kiện thuận lợi cho dân có nhân quyền và tự do tôn giáo, còn hưởng được hay không là do nơi chúng tôi đủ trí hóa hay bất lực hoặc chê bỏ mà thôi, chớ không phải do đảng cộng sản Việt Nam. Để xứng đáng là những phần tử trong thánh thể của Đức Di Lạc, chúng ta phải hy sinh can đảm, khôn ngoan sáng suốt, vững tâm, bền chí nhẫn nại, mới mong tạo thời chuyển thế cho ra thiệt tướng Hội Thánh Quốc Đạo Nam Phong Việt Nam đặng lập đời Thánh đức thiên hạ thái bình.
  Còn một mặt Tín đồ Hội Thánh vẫn giữ bản quyền Hội Thánh.
  Chức sắc là cái phẩm giả trạng để dụ người vào cửa đạo, cớ vì sao họ không mắc cỡ thẹn thuồng lại đem ra nhác hoài những đứa trẻ sợ ma. Cái phẩm giả trạng của họ có cao hơn, trọng giá hơn chức sắc Thừa sử Ngưu Ma Vương đảng phái quốc sự Lê Quang Tấn lãnh đạo tinh thần tôn giáo Cao Đài đã từng tự xưng không? Đồng thời chức sắc của họ có quyền hạn và địa vị hơn Trụ Vương Đầu Sư Tám đảng phái tôn giáo Cao Đài Tây Ninh hay không? Họ cũng là người trong cuộc, đã nghe và biết rõ những sự kiện xãy ra trước nhơn sanh giữa đạo lẫn đời, đủ đầy những bằng chứng nói và làm từ năm 2012-2013. Quả thật hai vị chức sắc giả trạng tối cao ấy đã tâm phục khẩu phục không dám đến tại Giảng Đường Tòa Thánh Tây Ninh, để cùng chất vấn tinh thần với những tín đồ quèn cung Hạo Nhiên Pháp Thiên thuộc Chơn đạo tôn giáo Cao Đài, đang cầm bí pháp chơn truyền thảo phạt những kẻ tự tôn tự xưng, dục loạn sửa cải làm cho sái loạn chơn truyền chánh pháp.
  Ngài đặc sứ AMOR thật ái ngại được Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đề cử năm 1998 vào Việt Nam xác minh vấn đề tự do tôn giáo, đối với đạo Cao Đài ông đã nghe lời những kẻ lừa đảo đảng phái xúi bậy, thò tay ghi vào sổ lưu niệm tại Tòa Thánh Tây Ninh: “yêu cầu trả lại quyền Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh ”.
  Xin trả lời với ông, chủ quyền đạo vẫn ở trong tay Tín đồ quèn của tôn giáo Cao Đài đây ! Ai lấy hồi nào mà trả? Mất hồi nào mà phục quyền hội thánh?
  Liên Hiệp Quốc đã rút kinh nghiệm rồi đó nghe! Không có một lần thứ hai dễ dàng như vậy nữa đâu, những Tín đồ quèn cung Hạo Nhiên Pháp Thiên đã chờ lâu lắm rồi, sẽ chấp nhận chất vấn trước hội công đồng và tỏ tường cho Hội đồng LHQ biết rõ về sự chơn giả của đạo Cao Đài và cái bí pháp yếu trọng của các tôn giáo trong kỷ nguyên hiện đại nầy thuộc thiên trách của thế giới tôn giáo, chính thế giới tôn giáo sẽ đem lại hòa bình cho nhơn loại, bằng giải pháp cứu thế trên mặt trận trí thức tinh thần nhơn nghĩa hiệp lại đại đồng không dùng vũ khí chiến lược. Cái bí pháp ấy đang ở trong tay của nước Việt nam, do nhân dân Việt Nam làm chủ, cho hay không, tiết lộ hay không là do nơi thành ý chánh tâm của Hội Đồng LHQ vì tôn giáo hay vì đảng phái? muốn chiến tranh hay hòa bình? Là do nơi tâm đức của Hội Đồng Liên Hiệp Quốc và các đoàn thể hội nhân quyền quốc tế đó vậy.
  Quý vị tố cáo như vầy vẫn chưa đủ lực và làm rẻ rúng một nền tôn giáo: “Các chức sắc tôn giáo phản đối việc nhà cầm quyền dùng bạo lực, can thiệp vào nội bộ tôn giáo.
  Kính gởi:
  – Hội đồng nhân quyền LHQ
  – Ủy hội tự do tôn giáo thuộc Quốc hội Hoa Kỳ
  – Tổ chức Human Rights Watch
  – Các tổ chức nhân quyền
  – Các hãng thông tấn, truyền thông quốc tế và quốc nội
  – Quý tín hữu các tôn giáo
  – Quý nhân sĩ và toàn thể đồng bào
  Việc nhà cầm quyền thuê mướn và kích động thanh niên quấy phá cơ sở thờ tự tôn giáo, đánh đập người tu hành đang trực tiếp làm cho đạo lý xã hội ra suy đồi.
  Việc nhà cầm quyền thành lập ra các Ban cai quản họ đạo Cao Đài (đạo quốc doanh), không công nhận những người tu hành chân truyền, và tổ chức yểm trợ cho đạo quốc doanh tiến chiếm các thánh thất của Cao Đài giáo vừa là hành động can thiệp thô bạo vào nội bộ tôn giáo, vừa trực tiếp và công khai phá đạo Cao Đài, là một tôn giáo bản địa Việt Nam”.
  Hãy thúc giục nhanh đi, cơ đạo trễ một ngày thì hại nhơn sanh biết bao nhiêu, tín đồ quèn chân thành cám ơn quý vị làm mọi cho thiên hạ. Tới đây, để cho quý vị chứng kiến tận mắt tâm phục khẩu phục những tín đồ quèn mà Đức giáo chủ Hộ Pháp đã báo trước “nơi cung Thánh họ ngồi một chỗ mà dời non lấp bể đảo hải di sơn là lẽ nào” và “chi chi cũng tại Đền Thánh Tây Ninh nầy mà thôi, dù thể pháp hay bí pháp, hay tướng diện nền tôn giáo của Ngài cũng đều xuất hiện nơi nầy mà thôi”. Đức lý cảnh cáo:
  “Phải giữ chơn linh đặng trọn lành,
  Ngọc Hư tòa ngự Đấng tinh anh.
  Luật điều Cổ Phật không chừa tội,
  Hình phạt Chí Tôn chẳng vị tình.
  Chánh trực kinh oai loài giả dối,
  Công bình vừa sức kẻ chơn thành.
  Mũi kim chẳng lọt xưa nay hẳn,
  Biết sợ xin khuyên cẩn thận mình”.
  Tín đồ quèn cung Hạo Nhiên Pháp Thiên và toàn thể bạn đồng sanh đang trấn thủ những Thánh Thất Cao Đài trong nước Việt Nam, vừa là công dân Việt Nam. Để giữ quyền công chánh, mang tính khách quan, chúng tôi xin phép được thay mặt đảng cộng sản Việt nam, hãnh diện vui mừng, sẵn sàng và trông chờ, đón tiếp các đoàn thể Quốc tế nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Giảng Đường Tòa Thánh Tây Ninh về giải pháp hòa bình tôn giáo trên toàn thế giới hay bất cứ nơi đâu và lúc nào. Chào thân ái !
  Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 21-7-2013
  TM. Cung Hạo Nhiên Pháp Thiên
  Tín đồ quèn
  (Đồ Phi)

 2. Cháu cũng được xem là tín đồ của đạo Cao Đài,tuy không hiểu rõ về đạo tại cháu chỉ mới nhập môn ngày gần đây.Nhưng cháu hiểu thế nào là lẽ phải,đã vào đạo thì phải lấy lợi ích của người khác lên hàng đầu,phải biết thương yêu đùm bọc kẻ yếu…Vậy mà mọi người đã lợi dụng địa vị của mình để hành xử 1 cách côn đồ,Đạo lại mang tiếng xấu…
  Cao đài quốc doanh không phải là Đạo thật-chỉ là 1 cái tên mang tiếng xấu cho Đạo Cao Đài…
  Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát…

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here