Nhà cầm quyền CS Việt Nam khủng bố chức sắc Cao Đài

- Quảng Cáo -

Vào cuối tháng 6 vừa qua, Chánh trị sự Hứa Phi, thuộc Hội thánh Đại đạo Tam kỳ phổ độ Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh, hiện đang ở Đức Trọng, Lâm Đồng, đã bị nhà cầm quyền gây khó khăn trong đời sống, đi lại và hoạt động tôn giáo.

“… là người tôn giáo Cao Đài mà lại đứng trong vai trò chức sắc thì phải dấn thân hy sinh cho nền đạo. Chúng tôi cũng đã quyết tâm rằng khi mà đã phụng sự cho đạo, tức nhiên là phải có sự gian khổ rồi. Chúng tôi cũng nhìn vậy những cái gương, những bậc tiền nhân đi trước, chẳng hạn như Đức Giáo Chủ Đạo Cao Đài, như là Đức Chúa Jésus, Đức Phật Thích Ca, Đức Huỳnh Giáo Chủ… phải chịu gian khổ thì mới thành Thánh, đắc đạo được.”

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

 1. Tuyệt vời.
  Đã đến lúc
  Đạo kíu đời điễm tô sông núi.
  Muôn dân khỗ nhục nhiều rồi nay xin hãy cố gắng thêm.
  Hãy vào Google mục ( (Blogger điếu cày đã tuyệt thực 25 ngày / Đàn Chim Việt)
  Tôi đang đưa đạo đi kíu thế, muôn qúy vị nên vào đọc cho kỹ mà chung tài góp sức cùng tôi.
  Xin đừng thắc mắc tôi ở trong hay ngoài giáo phái.

  Kỳ Lưu

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here