Ông Đỗ Hoàng Điềm : Phản ứng cần có trước tình trạng ngược đãi tù nhân tại Việt Nam

0
- Quảng Cáo -

Sau hơn 30 ngày tuyệt thực để phản đối tình trạng tồi tệ của nhà tù và những ngược đãi tù nhân phải gánh chịu, ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã ngưng tuyệt thực khi Bộ Công An của nhà cầm quyền CSVN phải nhượng bộ và chấp nhận đơn khiếu nại của ông. Trước đây không lâu, cũng đã có cuộc tuyệt thực của ông Cù Huy Hà Vũ và hiện thời đang có 4 thanh niên yêu nước – gồm các anh Hồ Văn Oanh, Trần Hữu Đức, Trần Minh Nhật và Chu Mạnh Sơn – vừa bị chế độ kết án vào tháng 1 năm nay tuyệt thực để phản đối chế độ lao tù vô nhân đạo của CSVN. Xin mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện với ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng Việt Tân, về những nỗ lực đấu tranh trước tình trạng ngược đãi tù nhân tại Việt Nam.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here