TS Mai Thanh Truyết, giáo dục Việt Nam và những hướng đi cần thiết

0
- Quảng Cáo -

“… Giáo dục Việt Nam hiện tại phải đối mặt với 4 vấn nạn căn bản là trường sở, giáo viên, chương trình học và tai hại hơn nữa là tệ trạng thu học phí …

Có hai loại hình ảnh nghịch lý tương phản với nhau, đó là nhu cầu học của thanh thiếu niên càng ngày càng tăng, nhưng mà khả năng đáp ứng vào hệ thống giáo dục Việt Nam trước tiến trình toàn cầu hóa còn quá nhiều giới hạn, từ đó đưa đến những bế tắc ngày hôm nay…”

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here