Đông Âu một phần tư thế kỷ sau khi bức tường Bá Linh sụp đổ

0
- Quảng Cáo -

BaLinh225 năm trước, vào ngày 19/1/1989 lãnh tụ cộng sản Đông Đức, ông Erich Honecker đã từng tự hào tuyên bố về bức tường berlin như sau: “Die Mauer wird in 50 oder auch in 100 Jahren noch bestehen.” (Bức tường Berlin sẽ còn tồn tại 50 hoặc cả 100 năm nữa). Ngày 6 /10/1989, Đông Đức làm Lễ Quốc Khánh có sự tham dự của nguyên tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Văn Linh. Nhìn những bước chân rầm rập diễu hành qua trước khán đài của quân đội Đông Đức, nước tiên tiến nhất khối xã hội chủ nghĩa, có lẽ không ai tưởng tượng được rằng chỉ một tháng sau đó bức tường Berlin xụp đổ, dẫn đến sự xụp đổ của đế quốc cộng sản.

Ông Trần Ngọc Thành, một nhà hoạt động công đoàn, là người đã từng sinh sống tại Ba Lan mấy chục năm trước đó. Ông đã chứng kiến sức mạnh đấu tranh của lực lượng công nhân Ba Lan qua Công Đoàn Đoàn Kết dẫn đến sự xụp đổ của chế độ cộng sản tại Ba Lan, tạo nên tác động dây chuyền cho sự xụp đổ của các chế độ cộng sản độc tại Đông Âu.

Nay, một phần tư thế kỷ đã trôi qua, Ông Trần Ngọc Thành đã có những cảm nhận như thế nào khi nhìn lại biến cố vĩ đại đó của nhân loại ? Đặc biệt đây cũng là lúc Việt Nam sắp đánh dấu 40 năm thống nhất đất nước ? Và, qua kinh nghiệm về sức mạnh của công đoàn công nhân Ba Lan; nhìn về Việt Nam, lực lượng công nhân sẽ đóng vai trò như thế nào trong cuộc cuộc đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam? Mời quý vị nghe ông Trần Ngọc Thành trình bày những điều vừa kể qua cuộc phỏng vấn sau đây của nhà báo Trần Quang Thanh đài Chân Trời Mới.

 

- Quảng Cáo -

 

 

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here