ĐBQH thảo luận tổ báo cáo: “tỷ lệ nợ công đã vượt trần”

0
ĐB Quốc hội thảo luận ngân sách quốc gia
- Quảng Cáo -

Trước tình trạng tỷ lệ nợ công cao và có xu hướng tăng nhanh, nếu tính cả nợ của các doanh nghiệp nhà nước, nợ bảo hiểm, nợ ngân hàng thương mại, nợ đọng xây dựng cơ bản thì “tỷ lệ nợ công đã vượt trần. Nhận định này được phản ánh qua báo cáo tổng hợp ý kiến của nhóm đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2015 và kế hoạch 2016. Báo cáo đã được gửi đến các đại biểu QH để cho phiên thảo luận toàn thể bắt đầu từ sáng ngày 2-11 của Quốc hội.

Báo cáo của các đại biểu nêu rõ là “nhiều ý kiến cho rằng tỷ lệ nợ công cao và có xu hướng tăng nhanh, năm 2015 là 61,3% sắp chạm đến mức trần 65%, nếu tính cả nợ của các doanh nghiệp nhà nước, nợ bảo hiểm, nợ ngân hàng thương mại, nợ đọng xây dựng cơ bản thì tỷ lệ nợ công đã vượt trần”.

Kết quả thảo luận tại tổ còn ghi nhận ý kiến cho rằng tiêu chí xác định nợ công chưa rõ, số liệu nợ công trong các báo cáo không thống nhất, chưa minh bạch. Việc xác định mức giới hạn nợ công không thống nhất. Các ĐBQH báo động, tình trạng nợ công tăng nhanh ảnh hưởng đến nền kinh tế, tạo ra áp lực trả nợ ngày càng lớn, nếu không kịp thời giải quyết thì nền kinh tế sẽ bất ổn.

Trước đó Bộ trưởng Bộ Tài chính từng nói nếu không vượt quá 60% thì nợ công an toàn, bây giờ nợ công đã vượt quá 60%…

- Quảng Cáo -

Theo nghị trình, chiều 3-11 Quốc hội sẽ thảo luận những nội dung liên quan đến ngân sách nhà nước trong nổi lo chính vẫn là  “Bội chị và nợ công” mà các ĐBQH thảo luận tại tổ báo cáo.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here