Tại sao Việt Nam lại cứ phải phát triển công nghiệp ô nhiễm

Nguyễn Anh Tuấn - nguyenanhtuan's facebook

5
Khói từ dự án Formosa ở Việt Nam
Khói từ dự án Formosa ở Việt Nam
- Quảng Cáo -

M ình khẳng định luôn, lý do tại sao nhé:
Phát triển công nghiệp ô nhiễm, thì hút được vốn nhanh, do nhiều nước (kể cả TQ) đang cố đẩy món ô nhiễm này ra khỏi lãnh thổ.

Hút vốn nhanh thì mới đủ tiền nuôi chế độ, nuôi đội ngũ 11 triệu người “ăn lương nhà nước”.

Chứ nếu vì đất nước này, vì quốc dân đồng bào Việt Nam, thì khỏi cần công nghiệp nặng.

Món đó thế giới người ta làm nhiều rồi, mua rẻ hơn mình tự làm. Chưa nói tàn phá môi trường, phát sinh bệnh tật cho Dân.

- Quảng Cáo -

Nước Việt vốn có quá nhiều lợi thế về Du Lịch, công nghiệp nhẹ – sạch, ít ô nhiễm (chế biến, may mặc, lắp ráp).
Làm công nghiệp nhẹ – sạch thôi cho sạch, tận dụng được nguồn nhân công dồi dào.

Làm Du Lịch thôi đã quá giàu rồi.

Nông nghiệp sạch thừa ăn, thừa phục vụ du lịch, thì xuất đi Nhật.

Nhưng để làm được thế thì phải thay đổi môi trường Văn Hoá. Phải thực chất hoá giáo dục – giáo dục phải phát triển con người, chứ không tạo ra chỉ những kẻ biết phục tùng. Phải thôi an ninh hoá – lợi lộc hoá chùa chiền, làm sai lạc đức tin. Phải thượng tôn Pháp Luật, bình đẳng trước Pháp Luật.

Nhưng để làm được như thế, thì phải thay đổi mô hình chính trị. Phải đa nguyên. Phải có nhiều các tổ chức Xã Hội Dân Sự.
Nhưng để được như vậy thì ý thức dấn thân của giới trẻ phải mạnh mẽ hơn…

Giới trẻ là ai?

Là mình. Mình phải làm mọi thứ Hợp Pháp, để giúp xã hội Dân Chủ hơn!

Phải bắt đầu như vậy.

- Quảng Cáo -

5 CÁC GÓP Ý

  1. Việt Nam hay nói đúng hơn là những người có trách nhiệm trong chính quyền , họ chỉ nhìn thấy những cái lợi trước mắt , làm sao thu được nhiều ngoại tệ , vốn đầu tư để có dịp làm luật , chứ không biết qui hoạch để chọn cái nên hoặc không nên … điều này chúng ta đã nhìn thấy ngay những năm đầu của thời mở cửa và kéo dài cho tới tận bây giờ …..

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here