Công an CSCĐ đàn áp chận xe bắt người đi kiện Formosa 14/02/2017

0
- Quảng Cáo -

KHẨN BÁO: 14/2/2017, Công an, cơ động đang bày trận đàn áp người dân kiện Formosa. Tình hình vô cùng nguy cấp. Có rất nhiều người đã  bị bắt, CA đánh đập cả LM Nguyễn Đình Thục, chánh xứ Song Ngọc. Xe ôto của LM Nguyễn Đình Thục bị vây chận bắt về đồn CA

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here