Tước quốc tịch của ông Phạm Minh Hoàng là vi hiến và phi pháp!

0
- Quảng Cáo -

Ông Phạm Minh Hoàng nói gì về việc ông Trần Đại Quang tước quốc tịch của ông?

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here