Hãy góp một bàn tay!

9
- Quảng Cáo -

Ngo Du Trung FB

Bạn hãy góp một bàn tay để đập cho sập cái chế độ cộng sản mọi rợ tại VN hiện nay. Và bạn không cần phải là nhà lãnh tụ; bạn không cần phải là nhà văn hay bất cứ nhà gì…; bạn chỉ cần đừng tiếp tay cho VC, đừng nói hay làm bất cứ điều gì có lợi cho VC.

Cũng xin bạn đừng hỏi “Đó là những điều gì?”. Vì bạn chỉ cần bình tâm suy nghĩ thì bạn sẽ biết phải làm điều gì!

Ví dụ một việc lớn như: VC kêu gọi bạn đem tiền về kiến thiết, xây dựng quê hương, thì bạn đừng đem tiền về, vì bạn đem tiền về không phải để xây dựng quê hương mà là bạn đang góp công giữ vững chế độ mọi rợ của VC để họ tiếp tục áp bức người VN…

- Quảng Cáo -

Ví dụ một việc nhỏ như: VC chủ trương chia rẽ để trị thì bạn đừng nói, đừng làm bất cứ điều gì gây chia rẽ mọi người….

Đại loại như thế. Chắc chắn bạn thông minh hơn tôi!

ÂM MƯU THÂM ĐỘC

VC hay khoe là họ có “công” này, “công” nọ với đất nước và dân tộc VN nên bắt “nhân dân” VN phải “đền ơn” họ.

Với tôi, “công” lớn nhất, đáng “ghi nhớ” nhất của đảng cộng sản VN để sau này “nhân dân” phải “trả” là họ đã có “công” tạo ra một sự chia rẽ, kỳ thị trầm trọng, càng ngày càng trầm trọng, giữa người VN với nhau.

VC, vì muốn duy trì quyền lực và quyền lợi cho họ nên đã nuôi dưỡng, khuyến khích, khuấy động sự chia rẽ, hận thù giữa người Nam, Bắc, giữa người Việt khác tôn giáo với nhau; dù ngoài mặt họ luôn luôn kêu gào hoà giải.

VC không sống được khi toàn dân VN đoàn kết với nhau. Họ biết rõ điều đó.

- Quảng Cáo -

9 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here