Phố đã thành rừng!

6
Ngày xưa ...
- Quảng Cáo -

Ngo Du Trung FB

Trong xã hội loài thú thì con lớn, con mạnh ăn con nhỏ, con yếu.
Trong xã hội Xã Hội Chủ Nghĩa thì đứa có súng hiếp đáp đứa không có súng; đứa không có súng nhưng có bắp thịt thì hiếp đáp đứa không có bắp thịt.

Từ tháng tư năm 1975, bọn sống trong rừng tràn về chiếm đồng bằng; biến đồng bằng thành rừng; biến một xã hội trước đó vốn có kỷ cương, có lễ nghĩa thành một xã hội mạnh hiếp yếu y như xã hội thú vật trong rừng nơi chúng từng sống.

43 năm sau “giải phóng” thì phố đã thành rừng.

- Quảng Cáo -

Đó là “công lao” của cách mạng, của giải phóng.

… ngày nay

- Quảng Cáo -

6 CÁC GÓP Ý

  1. Sau hơn 40 năm Người Thú sống chung – cái khó là người ta không thể nhận ra bằng mắt mà còn phải dùng “tai” mới có thể xác định được Thú và Người.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here