Các kịch bản cho Facebook/Google sau khi luật ANM ra đời

1
- Quảng Cáo -

Fb. Angelina Trang Huỳnh|

Facebook/Google vẫn im lặng, chưa cho biết họ sẽ đối phó luật an ninh mạng ra sao. Tôi nhìn thấy 4 kịch bản sau đây:

1. Facebook/Google hoàn toàn tuân theo.
Đặt máy chủ tại Việt Nam, mở văn phòng đại diện tại Việt Nam, và cung cấp thông tin, kiểm duyệt nội dung theo yêu cầu của nhà nước VN.

2. Facebook/Google sẽ KHÔNG đặt máy chủ hoặc mở văn phòng tại Việt Nam (và nhà nước VN lờ đi), nhưng hợp tác hơn trong việc gỡ nội dung và kiểm duyệt nói chung.

- Quảng Cáo -

3. Không tuân theo luật ANM.

4. Rút khỏi VN.

#1 và 3 theo tôi sẽ có xác suất thấp. #4 càng thấp vì VN là thị trường có nhiều tiềm năng.

Facebook và Google sẽ chọn lựa bất tuân khi yêu cầu gây nhiều rủi ro kinh doanh và vì thế kịch bản #2 sẽ có xác suất cao nhất.

Đối với cư dân mạng Việt Nam, tuy chúng ta có thể thở phào nhẹ nhỏm là thông tin dữ kiện trong máy chủ của Facebook/Google sẽ khó nằm trong sự kiểm soát của nhà nước VN, nhưng họ sẽ bị áp lực hợp tác kiểm duyệt nhiều hơn và tệ hơn nữa là cung cấp thông tin người dùng trong một số trường hợp. Trước kịch bản đó, chúng ta có cách để đối phó:

– Qua các nỗ lực như boycott Facebook, chuyển sang Minds v.v. cư dân mạng đang áp lực Facebook phải lắng nghe.

– Làm việc với truyền thông quốc tế, Quốc Hội Hoa Kỳ hay các nước, các tổ chức NGO hay tổ chức bạn trong vùng ĐNA để đảm bảo sự minh bạch trong tiến trình Facebook hợp tác với nhà nước Việt Nam. Một khi có cơ chế minh bạch, các vi phạm được rọi đèn thì cũng khó để tung hoành.

– XHDS tiếp tục đối thoại trực tiếp với Facebook/Google./.

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here