Tôn trọng sự khác biệt

2
Joshua Wong
- Quảng Cáo -
Nguyễn Hưng Quốc FB

TÔN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT

Trong status hôm qua, tôi viết: Điều kiện đầu tiên và quan trọng nhất của dân chủ là mọi người dân phải ý thức về cái quyền của mình.

Điều kiện thứ hai là gì?

Là: Biết tôn trọng những sự khác biệt của người khác, từ những khác biệt về màu da đến những khác biệt về tôn giáo, văn hóa và quan điểm, kể cả quan điểm chính trị. Không biết tôn trọng những cái khác biệt như thế, người ta rất dễ trở thành độc tài.

- Quảng Cáo -

Không thể đòi hỏi dân chủ khi bản thân mình đã có máu độc tài, dù là những kẻ độc tài tự phát và không có chút xíu quyền lực nào cả.

MUỐN CÓ DÂN CHỦ

Muốn có dân chủ, cần có nhiều điều kiện, nhưng điều kiện đầu tiên, và do đó, quan trọng nhất, là: người dân phải ý thức về những cái QUYỀN của mình và kiên quyết bảo vệ những cái QUYỀN đó.

Đó là những quyền như quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do mưu cầu hạnh phúc, v.v… Đó là những cái quyền căn bản và tối thượng của con người chứ không phải là những gì được chính phủ ban phát.

Không ai có thể ban phát những cái quyền ấy cả.

Chính phủ chỉ có thể, trong trường hợp tốt nhất, bảo vệ chúng, và, trong những trường hợp xấu nhất, tước đoạt chúng.

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here