TS Hà Sĩ Phu lên tiếng về việc các nhân sĩ trí thức từ bỏ Đảng Cộng Sản

2
- Quảng Cáo -

Trước hết, mặc dù tôi chẳng có chức trách gì, nhưng tự trong lòng tôi xin có lời cảm tạ các đảng viên vừa tuyên bố từ giã ĐCS, nhất là anh Nguyên Ngọc.

Đến lúc này, thiết nghĩ tôi nên nhắc lại đôi điều mà tôi đã viết ra từ lâu:

1/ ĐCSVN chứ không ai khác, chính là GIẶC NỘI XÂM! ĐCSVN đã cướp mất nước của nhân dân VN, dân không còn quyền yêu nước và giữ nước, từ một đảng phất cờ cứu nước mà thực chất là CƯỚP NƯỚC, Cướp xong thì BÁN. Vừa Cướp nước vừa Bán nước, hai tội chập một. (Lưu ý: ĐCS khi chưa nắm quyền và khi đã nắm quyền là hai ĐCS hoàn toàn khác nhau!).
Bi kịch ấy lúc đầu chưa ai nhìn ra, về sau mới nhận ra, rằng chính ngày 19/8 và Quốc khánh 2’9 là ngày Đại Quốc hận, mở đầu đại bi kịch mà lúc đầu cả dân tộc lại chào đón hân hoan, thế mới là bi-hài.
Khi đảng đã là Giặc Nội xâm thì đảng viên đương nhiên mắc “tội theo giặc” mà không biết đấy thôi. Hôm nay các vị bỏ đảng là thoát tội “theo giặc” nên tôi vô cùng hân hoan chia sẻ.

2/ Khi viết về tiêu chuẩn của một TBT tôi đã viết: Thực chất TBT là do Tàu duyệt nên TBT chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất là bán nước cho Tàu, điều này đúng từ HCM, không có ngoại lệ.

- Quảng Cáo -

Có thể lúc đầu nhiều người cho tôi nói như vậy là quá đáng, nhưng tôi chỉ là người nói sớm một chút mà thôi. Thực chất cay đắng ấy đang được chứng minh.

Kính thư
hsp

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

  1. Chúng tôi Vietnamese for Freedom National Committee of the World Chúng tôi Thanh thật biết ơn qúy vi nguyên trứơc đây là thành viên của đảng CSVN nay qúy vi bỏ đảng CSVN Nhưng qúy vị là nhân sỉ và trí thưc đang phục vu cho chính quyền hay về hưư phục vụ để xây dưng bảo vệ cơ chế DCSVN để cầm quyền phục vu cho Nhân dân trong nứơc mệnh danh xây dựng XHCN để tiếng tơi CNCSTC trong đó có Phân bộ DCSVN ? Chúng tôi nhận xét tình hình cụ thể chiến lươc Quân sư hóa của CNCSTC đang lãnh đạo cac nươc CHXHCNCS phát đông khủng bố và xâm lang Trên Biển Dông va lang tỏa khắp Toàn cầu qua thế lưc thù địch vơi Human Right vơi nên Dân-Chủ Dân-pháp và Tư-do của nhân lọai vơi các nước nhỏ bi đe dọa của sưc manh của nươc lơn CNCSTC dả mang co nền kinh tế cứơ của nhân dân để thục địa về Kinh Phi cho vay lải xuất cao hầu thôn tinh trưng thu Tai nguyên va Nhân lưc của Human Right thế chất đông hóa như nước CHXHCNCSVN đang chuyển hóa trên ba chiến lươc hầu sát nhập vào năm 2020 VN phải háng hóa CSTC theo HĐ Thành Dô 1990 đã công ước sem như Biển đông cac đảo thưc thể như HS+TS chính thưc không còn k/t 04/75 CSVB Quân sự hóa đa vi pham các Hiệp định 54+73 va công ứơc 1992 của LHQ vân ứ đọng Hồ sơ gỉai ước chưa đươc Thụ ly minh bach của nươc CHXHCNCSVN nhưng về phần HK đai diện Luật Pháp Quôc tệ tuân thủ thưc thi ưu đải gíup và trài trợ́ cho Nhân dân VN để tai thiết sau vảng hồi chiến tranh nội bộ của nươc VIETNAM cấu tao sư đổ vơ của nhân dân VN ganh chịu cung mong quyền Human Right for Freedom trong nền Dân-chu và Dân-pháp cho nươc VIET-NAM Thông nhất cung Tư cương nhưng trai vơi quy ươc Quôc tế do DCSVN phi Chính thể đặc tình huốn sai trái cải danh nươc thành mô hình CHXHCN của CNCSVN dơ trò bip và đêm lai khiêu chiến băng Quân sư đối khang quyền Human Right của Nhân dân đăc trong tình trang Khủng bố báo đông đỏ Trên Biên Đông xâm chiếm cac đảo của chủ quyên các nươc ASEAN trong khu vưc đông minh liên minh khôi Tư-do bao trùm quan ngai sang Trung đông của cac nươc Tây Phương hầu xóa bỏ Trật tư va Luật Phap Quôc tế đã phán quyết và chỉ trích sư vi phap của các nươc CSCNTC trong đó có CSVN đông nhiệm và gop phần cấu tạo cac đảo HS+TS của nhân dân VN sơ hưu bi DCSVN cươp và ban cho TC.? Như vậy chúng tôi xin hỏi qúy vi bỏ DCSVN rồi sẽ về đẩu và làm gi nhăm hổ trơ cho hơn 90T Nhân dân VN vô chủ bi tri bơi hơn 4T đảng viên CSVN co tổ chưc BCT/TWDCSVN dươi Thủ Trương Mafia CS Nguyển Phú Trọng là đảng trương nay kiêm nhiệm chưc Chủ Tịch nươc XHCN đanh lân tư Công-hoa thay vào Dân-chủ để cướp chính quyên tơi đây sẽ hủy HPVN sẻ thế Luất DCSVN để bất tuân luật XHDS căn cư Luật An Ninh Mang của BCT/TWANM đê xuất và thi hành theo quy chế va Kỷ Luật Đảng đề xuất theo Nghi quyết BCT/TW trong đo có đề xuất Thanh lý Nội Bộ Đảng Tha hóa cung Suy thoái Tư tương chúng tôi nghỉ ràng qúy vi bỏ đảng sẽ bi ky luật đã đề xuất “Môt ngày đảng viên,Cả đơi củng là đảng.?” không ngòai CA theo dỏi sư trưng tri về hành chánh Sơ yếu Lý Lịch của qúy vi phải liên hệ đến Tư thân phụ mẩu con có ba dơi liên hệ dù qúy ví có Tri thưc đối vơi CS cho la “Tư-sản Tri thưc,?” hay qúy vi dưa thông tin ra nươc ngoai qúy vi sẻ là tôi phạm moc nôi vơi thu địch ngọai ban .van..vân…và…vv.? Nên chúng tôi đề cập bài nầy là mục đích nhắc nhơ đến qúy vi và mong qúy vi nhân định rỏ nhiệm vụ của minh phaỉ lam gì cho công ích của nhân dân VN và Vân mệnh đất nươc co nền Dân-chủ và Dân pháp trươc kỷ nguyên Chiến tranh VN củng như bảo vệ quyên Human Right the Frist cho Dân tôc VIETNAM co cơ hội liên minh Tư-do đối dầu xóa bỏ cac nước XHCN của CSCNTC phai sụp đổ trong nay mai do CSTC trổi dậy Quân sư hóa Nhân lọai Tòan câu bước vào Kỷ nguyên mới XXI nầy đã bi CSCN trươc dọat quyên nhân sinh va nhân tri sau hơn 80 năm về trươc và quên lảng.? Thành thưc cám ơn qúy vi xem bai gop y của chúng tôi.? Thank’s

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here