Nói với lương tâm của bạo quyền

0
- Quảng Cáo -

Luân Lê|

“Nếu may mắn có cơ hội được đứng trước và đối mặt với vòng vây của lực lượng quân đội, khi những họng súng hướng về phía nhân dân đang biểu tình chống lại bộ máy cầm quyền độc tài, chúng ta sẽ nói với họ:

Đất nước này không cần chiến tranh và hận thù nữa. Đất nước này trao vũ khí cho các anh để bảo vệ hoà bình chứ không phải để chống lại nhân dân và gây ra đổ máu. Các anh vẫn có thể tiếp tục phục vụ nhân dân và tổ quốc trong một chính quyền mới và dân chủ, và nếu giả như chính quyền đó lại tiếp tục tha hoá và trở nên độc tài, các anh hãy gánh lấy trách nhiệm cũng như bổn phận phải lật đổ nó để bảo vệ quyền lực của nhân dân mà thiết lập nên một chính quyền mới khác.

Nhân dân không trao vũ khí và sức mạnh cho các anh để các anh đánh mất lương tâm của mình. Các anh không cần phải lựa chọn khi nhân dân đã không còn lựa chọn nào khác là phải vùng lên để bẻ gãy xiềng xích của chế độ độc tài đã nô dịch nhân dân trong suốt nhiều thập kỷ qua. Các anh là một phần của nhân dân, và vì lẽ đó, không cần phải đứng về phía là một nhóm nhỏ tàn bạo đã tạo ra áp bức và bất công. Nhân dân thiết lập nên chính quyền không phải để chính quyền chống lại nhân dân của mình. Hãy đứng bên cạnh chúng tôi và bảo vệ chúng tôi, chúng ta sẽ cùng xây dựng một tương lai mới mà ở đó tất cả sự thịnh vượng chúng ta đều được thụ hưởng chung, trong đó có cả con cháu chúng ta được sinh ra sau này.

- Quảng Cáo -

Không một kẻ độc tài nào lại không thể bị đánh đổ, và khi nó còn nhận được sự bảo hộ vô lối từ bạo lực và sự đàn áp của quân đội và cảnh sát nó cũng chỉ có thể trì hoãn sự sụp đổ hoặc sự bị lật đổ vì nội tại của chính nó phải đối mặt. Sự tòng trợ đó hòng tước bỏ mọi quyền lực và dập tắt sự phản kháng chính đáng của nhân dân trong khi nhân dân đã trao cho chúng tất cả sức mạnh của mình. Không một tên độc tài xấu xa và tàn ác nào mà lại không nhân danh những mục tiêu cao cả khi cai trị. Nhưng cũng vì thế, không có mục tiêu cao cả nào lại đưa đến việc chúng sẵn sàng ra lệnh chĩa súng về phía nhân dân và buộc các anh phải thực hiện tội ác. Không có mục tiêu cao cả nào được hiện thực bằng cách chống lại hoặc tàn hại chính nhân dân đã nuôi sống mình.

Cái ác, sinh ra từ bạo quyền của độc tài, cần phải bị tiêu diệt và xoá bỏ, và nó chính là những kẻ đã ra lệnh cho các anh chống lại nhân dân. Không có bất cứ sự ràng buộc hay trách nhiệm nào để khiến các bạn còn tiếp tục phải tuân lệnh những tên bạo quyền. Mệnh lệnh lúc này của các bạn là chống lại mệnh lệnh của những kẻ chuyên chế và tuân theo sự mách bảo bằng lương tâm của một con người và bổn vụ trung thành với nhân dân của mình.

Hãy đồng hành cùng chúng tôi, chúng tôi mới là những người tạo ra quyền lực và đóng góp tài sản để cho các bạn phụng sự sự yên bình của chúng ta. Những nòng súng, những viên đạn, những quả bom, đều của nhân dân mà ra và dùng để bảo vệ nhân dân khỏi đổ máu, chứ nó không phải là vũ khí để bách hại lại chính chúng tôi. Các anh không cần phải phục vụ những kẻ tha hoá và tội ác, các anh có quyền sống tốt đẹp hơn trên đất nước này và cùng với chúng tôi, chúng ta sẽ làm được những điều mà những tên độc tài đã không thể và không hề muốn chúng ta có được.

Nào các bạn, đất nước này cần hoà bình và thịnh vượng, vì vậy, hãy cùng nhau và đoàn kết lại, chúng ta xây dựng và hoàn thành tất cả những điều đó. Ngay lúc này, các bạn cần quay mặt lại, hướng nòng súng về phía bạo quyền để bảo vệ chúng tôi.”

Trích: Bài phát biểu trước nhân dân của nhân vật chính trong tiểu thuyết CÔNG LÝ CỦA SỰ PHỤC TÙNG.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here