Quá tệ|

0
- Quảng Cáo -

Ngô Trường An|

Không ai bôi nhọ chế độ XHCN giỏi hơn người cộng sản. Không ai nói xấu đảng, chửi đảng giỏi hơn người cộng sản. Cho dù đó là những cán bộ cấp cao, đã từng kinh qua học viện lý luận chính trị cao cấp. Nhưng khi phát ngôn thì họ nói càn, nói đại mà cũng không biết lời nói của mình là cái tát vào bộ mặt chế độ, hoặc phỉ nhổ vào guồng máy tổ chức đảng mà mình đang phụng sự.

Đơn cử như ông bộ trưởng công an ngôn rằng: “chế độ phạm nhân cao, có người sẽ tìm đi tù”. Ôi trời!

Thế đảng của ông tài tình, sáng suốt lãnh đạo kiểu gì mà để dân đói dữ vậy? Thế chế độ tuyên truyền giáo dục con người mới XHCN kiểu gì mà biến người dân không biết nhục để lao đầu vào tù kiếm miếng ăn vậy? Thế đảng giành quyền lãnh đạo toàn diện là do dân, vì dân, đem lại hạnh phúc cho dân? Hạnh phúc thế chó nào mà để nhân dân bần cùng đến mức phải hy sinh cả tự do, nhân phẩm con người để vào tù kiếm miếng ăn vậy? Khi họ đã chấp nhận rời bỏ mái ấm gia đình vào tù để được ăn, thì có nghĩa, ngoài đời họ không bằng kẻ ăn mày. Vậy thì, đoàn thể, hội ban, chính quyền của đảng ở đâu mà không tạo điều kiện để họ được sống tử tế?

- Quảng Cáo -

Nếu thật, có người tìm cách vào tù để được ăn no như ông bộ trưởng nói. Vậy thì, đảng lãnh đạo của ông quang vinh, vĩ đại thế chó nào được? Rõ ràng ông Tô Lâm xuyên tạc chủ trương “do dân, vì dân” của đảng, khi ông tuyên bố: người dân tìm cách vô tù để được ăn no. Thì có khác gì, ông chửi cha cái chế độ XHCN này và nhà nước của nó!

Dân Venezuela bị đói ròng rã mấy năm trời, nhưng chỉ nghe họ bới thùng rác để kiếm ăn chứ chưa nghe nói họ tìm cách vào tù để kiếm ăn. Vậy thử hỏi, trên thế giới này có nước nào mà người dân tìm cách vô tù để được miếng ăn như nước chxhcnVN này không?
Xem ra, chính quyền này còn tồi tệ hơn hơn chính quyền Maduro gấp nhiều lần! Đúng không?

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here