Những ông chủ đích thực của BOT

0
- Quảng Cáo -

Phạm Thành|

BOT – âm thanh từ miệng người phát ra giống y trang âm thanh Bốt, tức đồn bốt. Đồn bốt, theo nguyên lý cai trị, là một đơn vị đồn trú của chính quyền, được lập ra là để kiểm soát trật tự an ninh, sẵn sàng đàn áp dân chúng ở một địa phương hay một khu vực nào đó. Còn BOT thì chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: hút máu dân, càng nhiều càng tốt.

70 năm cộng sản cầm quyên “triệt để và toàn diện”, cuối cùng, “ma đưa lối, quỷ đưa đường’, đất nước Việt Nam, BOT như đồn bốt, há cái miệng hút máu người của quỷ Satan, mọc lên như nấm, nhằm không ngừng nghỉ hút máu dân. Chúng nhiều đến nỗi, ở đâu có đường đi, ở đó có BOT. Ở đâu có dân, ở đó có BOT. Dân chúng đã thực sự trở thành mồi nhậu cho lũ quỷ Satan cộng sản cầm quyền.

Vậy, ai là chủ nhân ông đích thực của các BOT mọc lên la liệt như nấm đó?

- Quảng Cáo -

Theo tôi, ông chủ đích thực của BOT là tập đoàn cộng sản cầm quyền, đứng đầu là các đời tứ trụ, thời hiện tại , là Trọng, Phúc, Ngân. Trọng, Phúc, Ngân đang là những ông chủ đích thực của BOT. Những tay đang trực tiếp duy trì sự hoạt động của BOT, thực chất chỉ là những giám đốc, thay mặt cho chủ nhân ông, thực hiện công việc dựng lên BOT và thu tiền thay cho chủ nhân ông mà thôi. Chính vì lẽ đó, mà những tay giám đốc các BOT mặc sức hoành hành. Chúng muốn đặt BOT ở đâu chúng muốn, và chúng muốn thu tiền bao nhiêu, bao lâu là tùy ý chúng. Lái xe nào phản đối, lập tức bị chúng bắt bớ, đánh đập, phương tiện chặn BOT lập tức bị cẩu đi. Cũng chính vì lẽ đó, để bảo vệ BOT, công an, quân đội được các ông chủ đích thực huy động với số lượng đông đảo để đập tan sự phản kháng của lái xe mà không sợ vi phạm pháp luật, vì luật là chúng, chúng là luật. Chúng phải kiên quyết bảo vệ, vì BOT hút máu dân là để nuôi dưỡng bộ máy đàn áp của chính quyền. BOT không thu được tiền, không khác gì chúng nó, tức cộng sản cầm quyền, không còn máu.

Vì vậy, đánh BOT, đập tan BOT là đánh và đập tan thể chế chính trị độc tài, phản dân, hại nước. Vì lẽ đó, mà cuộc chiến chống BOT hút máu của các anh tài không hề dễ dàng và không thể đạt được thắng lợi trong ngắn hạn.

BOT còn, chế độ độc tài còn: BOT hết, chế độ độc tài cũng hết./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here