Mắm thối giữ làm cái gì?

0
- Quảng Cáo -

Nguyễn Việt Nam|

Phúc Niễng, anh lấy tiền dân ra để chơi cái trò mất dạy đấy hả? Gần 50 năm các anh đốt cả núi tiền để cấp đông ông ấy rồi đấy. Giờ lại còn bày trò kiểm tra với hội đồng gì. Tốn tiền, thôi dẹp đi. Kiểm tra rồi sao nữa? 50 năm thì cái xác khô cũng chỉ là cái xác khô thôi chứ có gì mà kiểm tra. Mà tôi thấy bảo là hàng giả chứ có phải hàng thật đâu mà bày vẽ kiểm tra.

Các anh lấy tiền của dân để tiêu pha thì phải hỏi qua ý kiến nhân dân. Tiền ấy có được tiêu vào đúng mục đích, có phát huy hiệu quả hay không mới là điều quan trọng. Đây các anh đem ướp xác ông ấy tôi thấy nó chẳng có gì lợi cho dân, cho nước cả. Tốn cả đất, tốn cả tiền, tốn cả công, tốn cả thời gian. Nhưng phải công nhận là cái xác của ông ấy có lợi cho các anh, lợi rất lớn. Các anh dùng nó để ngu dân, để làm bình phong che đậy tội ác tởm lợm của băng đảng các anh. Nhờ vậy mà các anh kiếm ăn được ở cái xứ Đông Lào này. Nhưng các anh lấy tiền dân để làm trò kiếm ăn như thế là mất dạy.

Thực tế cho thấy là dân chẳng muốn các anh cấp đông ông ấy thêm nữa đâu. Tốn tiền bỏ xừ ra. Với lại giờ dân cũng biết thừa bộ mặt thật của ông ấy rồi. Còn gì nữa đâu mà để các anh lôi ra mị. Nếu các anh cứ tiếp tục dùng ông ấy để mị dân thì phản tác dụng đó. Thay vì dân chỉ ị vào mặt các anh thì ị luôn cả vào mặt ông ấy nữa đó. Ông ấy bực là về bóp cổ lòi mắt anh ra đấy anh Phúc ạ. Hết giá trị lợi dụng rồi theo tôi nên đốt xác, đập lăng, giải phóng mặt bằng rồi phân lô ra bán. Thế là ngon nhất./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here