Thanh niên: trách nhiệm với đất nước?

0
- Quảng Cáo -

Thanh niên Việt Nam cần có trách nhiệm gì với đất nước?

Sáng 10 tháng 9 năm 2019, Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ: “Ra luật này thanh niên đọc, nghiên cứu thì phải thấy chúng ta phải làm gì cho Tổ quốc, chứ không phải Tổ quốc phải làm gì cho ta”,

Trong tình trạng đất nước:
Thù trong: giặc cộng sản tham nhũng, tàn phá quê hương, đất nước, hèn với giặc, ác với dân,…
Giặc ngoài: Trung cộng xâm phạm chủ quyền quốc gia, âm ưu chiếm đoạt chủ quyền, tài nguyên của VN trên biển,..
Bởi vậy, trách nhiệm của thanh niên Việt Nam ngày nay là:
“Diệt thù trong để VN dân chủ, phú cường”
“Diệt thù trong để chống giặc ngoài”
Thanh niên VN phải nhận thức rất rõ ràng điều này, không nên mơ hồ tin vào sự tuyên truyền dối trá của chế độ cộng sản.
Muốn đất nước VN có được tự do, dân chủ, hùng cường thì dứt khoát phải xóa bỏ chế độ cộng sản!
Muốn giữ gìn được toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc thì dứt khoát phải xoá bỏ chế độ cộng sản!

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here