Danh tánh 39 người Việt tử nạn tại Anh

0
- Quảng Cáo -

Trong 39 thanh thiếu niên Việt Nam tử nạn ở Essex vừa được cảnh sát Anh công bố có 8 nữ và 31 nam. Hai người trẻ nhất là em trai 15 tuổi ở Hải Phòng tên Đinh Đình Bình, Nguyễn Huy Hùng; 15 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh và người cao niên nhất là ông Lê Trọng Thanh, 44 tuổi ở Diễn Châu, Nghệ An. Về tỉnh, có 21 người Nghệ An, 10 người Hà Tĩnh, 3 người Quảng Bình, 3 người Hải Phòng, 1 người Hải Dương và 1 người Thừa Thiên Huế.

1.Đinh Đình Bình; 15 tuổi; quê quán: Hải Phòng

2.Võ Nhân Du; 19 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh

3.Cao Tiến Dũng; 37 tuổi; quê quán: Nghệ An

- Quảng Cáo -

4.Nguyễn Tiến Dũng; 33 tuổi; quê quán: Quảng Bình

5.Lê Văn Hà; 30 tuổi; quê quán: Nghệ An

6.Nguyễn Ngọc Hà; 32 tuổi; quê quán: Quảng Bình

7.Nguyễn Văn Hiệp; 24 tuổi; quê quán: Nghệ An

8.Trần Ngọc Hiếu; 17 tuổi; quê quán: Hải Dương

9.Hoàng Văn Hợi; 24 tuổi; quê quán: Nghệ An

10.Nguyễn Bá Vũ Hùng; 34 tuổi; quê quán: Thừa Thiên – Huế

11.Trần Mạnh Hùng; 37 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh

12.Nguyễn Huy Hùng; 15 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh

13.Nguyễn Văn Hùng; 33 tuổi; quê quán: Nghệ An

14.Võ Văn Linh; 25 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh

15.Trần Hải Lộc; 35 tuổi; quê quán: Nghệ An

16.Nguyễn Đình Lượng; 20 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh

17.Phạm Thị Trà My; 26 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh

18.Võ Ngọc Nam; 28 tuổi; quê quán: Nghệ An

19.Trần Thị Ngọc; 19 tuổi; quê quán: Nghệ An

20.Nguyễn Văn Nhân; 33 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh

21.Bùi Thị Nhung; 19 tuổi; quê quán: Nghệ An

22.Trần Thị Mai Nhung; 18 tuổi; quê quán: Nghệ An

23.Phạm Thị Ngọc Oanh; 28 tuổi; quê quán: Nghệ An

24.Nguyễn Huy Phong; 35 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh

25.Nguyễn Minh Quang; 20 tuổi; quê quán: Nghệ An

26.Đinh Đình Thái Quyền; 18 tuổi; quê quán: Hải Phòng

27.Nguyễn Trọng Thái; 26 tuổi; quê quán: Nghệ An

28.Bùi Phan Thắng; 37 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh

29.Phan Thị Thanh; 41 tuổi; quê quán: Hải Phòng

30.Cao Huy Thành; 33 tuổi; quê quán: Nghệ An

31.Lê Ngọc Thành; 44 tuổi; quê quán: Nghệ An

32.Trần Thị Thơ; 21 tuổi; quê quán: Nghệ An

33.Trần Khánh Thọ; 18 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh

34.Hoàng Văn Tiếp; 18 tuổi; quê quán: Nghệ An

35.Nguyễn Đình Tứ; 26 tuổi; quê quán: Nghệ An

36.Nguyễn Thọ Tuân; 25 tuổi; quê quán: Nghệ An

37.Dương Minh Tuấn; 27 tuổi; quê quán: Quảng Bình

38.Đặng Hữu Tuyên; 22 tuổi; quê quán: Nghệ An

39.Nguyễn Thị Vân; 35 tuổi; quê quán: Nghệ An.

Investigation launched after 39 people found dead in lorry container

We can confirm having liaised with the Vietnamese authorities that the people who died were:

 1. Pham Thi Tra My, 26-year-old woman from Ha Tinh
 2. Nguyen Dinh Lurong, 20-year-old man from Ha Tinh
 3. Nguyen Huy Phong, 35-year-old man from Ha Tinh
 4. Vo Nhan Du, 19-year-old man from Ha Tinh
 5. Tran Manh Hung, 37-year-old man from Ha Tinh
 6. Tran Khanh Tho, 18-year-old man from Ha Tinh
 7. Vo Van Linh, 25-year-old man from Ha Tinh
 8. Nguyen Van Nhan, 33-year-old man from Ha Tinh
 9. Bui Phan Thang, 37-year-old man from Ha Tinh
 10. Nguyen Huy Hung, 15-year-old boy from Ha Tinh
 11. Tran Thi Tho, 21-year-old woman from Nghe An
 12. Bui Thi Nhung, 19-year-old woman from Nghe An
 13. Vo Ngoc Nam, 28-year-old man from Nghe An
 14. Nguyen Dinh Tu, 26-year-old man from Nghe An
 15. Le Van Ha, 30-year-old man from Nghe An
 16. Tran Thi Ngoc, 19-year-old woman from Nghe An
 17. Nguyen Van Hung, 33-year-old man from Nghe An
 18. Hoang Van Tiep, 18-year-old man from Nghe An
 19. Cao Tien Dung, 37-year-old man from Nghe An
 20. Cao Huy Thanh, 33-year-old man from Nghe An
 21. Tran Thi Mai Nhung, 18-year-old woman from Nghe An
 22. Nguyen Minh Quang, 20-year-old man from Nghe An
 23. Le Trong Thanh, 44-year-old man from Dien Chau, Nghệ An
 24. Pham Thi Ngoc Oanh, 28-year-old woman from Nghe An
 25. Hoang Van Hoi, 24-year-old man from Nghe An
 26. Nguyen Tho Tuan, 25-year-old man from Nghe An
 27. Dang Huu Tuyen, 22-year-old man from Nghe An
 28. Nguyen Trong Thai, 26-year-old man from Nghe An
 29. Nguyen Van Hiep, 24-year-old man from Nghe An
 30. Nguyen Thi Van, 35-year-old woman from Nghe An
 31. Tran Hai Loc, 35-year-old man from Nghe An
 32. Duong Minh Tuan, 27-year-old man from Quang Binh
 33. Nguyen Ngoc Ha, 32-year-old man from Quang Binh
 34. Nguyen Tien Dung, 33-year-old man from Quang, Binh
 35. Phan Thi Thanh, 41-year-old woman from Hai Phong
 36. Nguyen Ba Vu Hung, 34-year-old man from Thua Tien Hue
 37. Dinh Dinh Thai Quyen, 18-year-old man from Hai Phong
 38. Tran Ngoc Hieu, 17-year-old boy from Hai Duong
 39. Dinh Dinh Binh, 15-year-old boy from Hai Phong

Nguồn: https://www.essex.police.uk/…/murder-investigation-launche…/

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here