Mật ước Thành Đô

0
- Quảng Cáo -
Mối nguy của Việt Nam đã và đang hiện rõ:

1- Mất chủ quyền Biển Đảo

2-Để hàng sư đoàn Tầu Cộng án ngữ trên Tây Nguyên dưới danh nghĩa khai thác Bôxit

3-Từ Mống Cái, Quảng Ninh, Hải Phòng đến Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Nha Trang Khánh Hòa, Bình Dương, ra tận Phú Quốc đã tràn ngập các công trình, cơ sở Sản xuất, kinh doanh của Tầu Cộng. Người Tầu và hàng hóa Tầu tràn vào Việt Nam không kiểm soát nổi.

Chúng đang âm thầm thực hiện MẬT ƯỚC THÀNH ĐÔ ! ?

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here