Tham vọng xây dựng “sức mạnh nhũn” của Tuyên Giáo Sản

0
Võ Văn Thưởng. Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương đảng CSVN. Ảnh chụp báo Thanh Niên
- Quảng Cáo -

Trong những năm qua, lực lượng in, phát hành hành sách phát triển mạnh với gần 2000 cơ sở in, 14.000 cơ sở phát hành, trong đó có trên 1800 công ty phát hành, gần 300 đơn vị tham gia vào hoạt động liên kết xuất bản. Xuất hiện một số công ty phát hành sách, công ty sách uy tín với thương hiệu mạnh, tham gia tích cực vào hoạt động liên doanh, liên kết, trở thành động lực huy động các nguồn lực xã hội, tạo điều kiện thực hiện nhiều công trình sách lớn, có giá trị, đồng thời góp phần để các nhà xuất bản tích lũy các lợi ích kinh tế, tạo ra một môi trường xuất bản năng động” (trích báo cáo tại Hội thảo “Xây dựng chiến lược sách quốc gia Việt Nam”, sáng 18/12 ở Hà Nội).

Thật ra còn xuất hiện một nhà xuất bản mà trong 10 tháng qua, xuất bản được 12 đầu sách với 25.000 bản in, làm cả Bộ Công an ngốt người vì cay cú, thù ghét.

***

VietNamNet cũng trích lời Cục trưởng Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) Nguyễn Nguyên cho rằng sách là “sức mạnh mềm của dân tộc để chi phối các giá trị của quốc gia mình với các quốc gia khác…”.

- Quảng Cáo -

Đọc đến đây, đã tưởng “tư duy tiến bộ gớm nhỉ”, chưa kịp mừng thì thấy ngay đoạn sau: “Do đó, để bảo vệ sự độc lập toàn vẹn của Tổ quốc hôm nay, bên cạnh việc “chắc tay súng” còn cần phải làm chủ, giữ vững mặt trận tư tưởng – văn hoá, trong đó có xuất bản”. Quan điểm sặc mùi an ninh này chắc chắn là quán triệt từ chủ trương của đảng và nhà nước công an trị trong việc kiểm soát hoạt động xuất bản nói riêng và tự do tư tưởng ở Việt Nam nói chung.

Sức mạnh mềm thì liên quan (chó) gì đến giữ vững mặt trận tư tưởng văn hoá? Cộng sản giữ cái mặt trận ấy gần một thế kỷ này rồi, đã xây được sức mạnh mềm, sức mạnh nhũn nào chưa?

Cái gì cũng lái sang “an ninh quốc gia”, “đấu tranh với thế lực thù địch” được. Nói cách khác là cái gì cũng lái sang đánh nhau được mới kinh.

Một mặt thấy thiên hạ nói về “sức mạnh mềm”, cũng ti toe, nhấp nhổm muốn học đòi; một mặt thì kiểm soát tư tưởng dân chúng, ai nói trái thì coi như kẻ thù; một mặt nữa thì rừng rú từ Pác Bó qua Trường Sơn mãi chưa rụng hết đuôi. Thế mà cũng đòi xây dựng này nọ thì may ra tạo được sức mạnh nhũn.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here