“Dậy có áp dụng cho người ‘tuổi đã cao, sức khoẻ và trình độ có hạn’ hông?”

0
- Quảng Cáo -
Theo bạn có ai dám tự nguyện nhận mình không đủ điều kiện để không tham gia khoá tới?Thường trực Ban Bí thư [Trần Quốc Vượng] cũng yêu cầu có giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả việc nêu gương, tạo sức lan toả mạnh mẽ, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên. Đồng thời, tăng cường giám sát việc thực hiện nêu gương trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và trong công tác nhân sự.“Nếu như cán bộ đảng viên thực sự nêu gương, thấy mình không đủ điều kiện, tiêu chuẩn cấp uỷ, phải tự nguyện xin không tham gia cấp uỷ khoá tới”, ông nhấn mạnh.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here