Hưởng ứng hai câu xuất đối về đại nạn lũ lụt miền Trung

- Quảng Cáo -

Hà Sĩ Phu – BVN3

Hai vế xuất đối của nhà báo Lê Phú Khải thật khó đối vì thuật trùng thanh điệp ngữ. Nhưng trước thảm cảnh lũ lụt tang thương của đồng bào khúc ruột miền Trung, tôi phải hối hả tiếp lời, không dám cầu toàn chữ nghĩa, để chia sẻ nỗi đau đớn của dân và tấm lòng cô ca sĩ đứng ra cứu trợ, cũng đồng thời vạch rõ tội ác của bọn cực quyền tham lợi, phá hoại rừng cây và khai thác khoáng sản, làm thủy điện bừa vãi để tàn phá môi trường sinh sống ngàn đời của dân.

1) Câu đối 1:

–   Còn lũ này thì còn lũ ! (Lê Phú Khải)

- Quảng Cáo -

–  Hết mê đảng mới hết mê ! (Hà Sĩ Phu)

(hoặc)

–  Hết mù đảng mới hết mù ! (Hà Sĩ Phu)

2) Câu đối 2:

– Thuỷ Tiên không phải là tiên, mà tấm lòng như Tiên Phật! (LPK)

– Tiên Phật lúc này niệm phật, chắc hành động giống Thủy Tiên! (HSP)

H.S.P.

Tác giả gửi BVN

- Quảng Cáo -