Tội ác phải bị trừng phạt: Hướng dẫn áp dụng Luật Magnitsky để trừng phạt kẻ vi phạm nhân quyền

- Quảng Cáo -

VNTB

Safeguard Defenders là một tổ chức nhân quyền phi chính phủ ở Châu Á- Thái Bình Dương với mục tiêu bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, luật pháp và xã hội dân sự ở khu vực hoạt động trong những môi trường thù địch nhất. Tổ chức này hoạt động thông qua các hành động trực tiếp để hỗ trợ các nhà bảo vệ nhân quyền và xã hội dân sự. Safeguard Defenders cũng cung cấp hỗ trợ phù hợp để tăng cường năng lực cho họ nhằm mang lại sự thay đổi xã hội và bảo vệ các quyền cơ bản trong môi trường địa phương.

Ngày hôm nay (02/12/2020), Safeguard Defenders phát hành hướng dẫn toàn diện bằng tiếng Việt đầu tiên về cách buộc những kẻ vi phạm nhân quyền phải chịu trách nhiệm thông qua các biện pháp trừng phạt áp đặt đóng băng tài sản và cấm đi lại.

Tội ác phải bị trừng phạt: Hướng dẫn áp dụng Luật Magnitsky để trừng phạt kẻ vi phạm nhân quyền cung cấp hướng dẫn chi tiết từng bước về cách các tổ chức xã hội dân sự và thậm chí các cá nhân có thể nộp đơn để yêu cầu trừng phạt những kẻ vi phạm nhân quyền bằng cách áp dụng Luật Magnitsky.

- Quảng Cáo -

Hướng dẫn cung cấp các ví dụ về cách sử dụng Luật Magnitsky, một luật được Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Canada và một số quốc gia khác thông qua và nhiều quốc gia khác đang cân nhắc thông qua các hành vi tương tự, để chống lại sự suy giảm của các biện pháp bảo vệ nhân quyền trên khắp Việt Nam.

Hướng dẫn này cũng bao gồm một “cẩm nang điều tra viên” đầy đủ, được thiết kế riêng cho Việt Nam, cung cấp các bước về cách truy tìm thông tin về thủ phạm.

Bản phát hành dành riêng cho Phạm Đoan Trang, người đã nghiên cứu, dịch và biên tập sách hướng dẫn, trước khi cô bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ vì hành vi thực hiện một cách ôn hòa các quyền cơ bản hợp pháp. Việc phát hành của chúng tôi được hướng dẫn bởi cô ấy bày tỏ mong muốn rằng tài liệu được phát hành bất kể điều gì.

Hướng dẫn này hoàn toàn thực tế về bản chất, chỉ ra từng bước trong việc gửi đề nghị trừng phạt. Các nhà ngoại giao, nhân viên chính phủ và chính trị gia, bao gồm cả những người tham gia soạn thảo luật Magnitsky, cũng như đại diện từ các tổ chức đã hợp tác với việc áp dụng Luật Magnitsky để bảo vệ nhân quyền, đã được tham khảo ý kiến ​​về hướng dẫn này để đổi lấy việc ẩn danh. Họ đã nâng cao đáng kể nội dung bằng cách đưa ra lời khuyên thẳng thắn và thiết thực về việc tạo ra hồ sơ tốt nhất.

Xem toàn bản hướng dẫn tại đây: https://safeguarddefenders.com/en/ti-ng-vi-t

- Quảng Cáo -