Đi – Thơ Châu Ly

- Quảng Cáo -
Châu LyĐI

ĐI cho thấy đất thấy trời
Thấy đêm thôi lạnh
thấy ngày thôi mưa.
ĐI – quên tối, ĐI – quên trưa
ĐI – chân chớm mỏi,
ĐI – vừa ruột đau.
Đắng lòng ngó trước, nhìn sau
Trước, sau – đâu cũng một màu tang thương !
ĐI cho quên hết đoạn trường :
Nhà- nhang khói quạnh ,
phố phường- kẽm giăng.
Nắm tay chị,
bấu vai anh
ĐI cho hết cuộc bình sinh dãi dầu.
Quê nhà : mái đổ, tường rêu
Quay về, chân bước liêu xiêu cũng về!
CHÂU LY /3/10/2021

Nguồn: Nguyễn Hiền

- Quảng Cáo -