Thân hữu TNLT Châu Văn Khảm đồng toạ kháng tại Úc Châu

- Quảng Cáo -

Từ Úc Châu, phóng viên Hoài Phương & Nam Hương của đài SBTN tường trình về việc thân hữu của ông Châu Văn Khảm đồng tổ chức những buổi toạ kháng khắp các tiểu bang để yêu cầu bà ngoại trưởng Úc Marise Payne phải lên tiếng bảo vệ cho công dân Úc đang bị giam cầm tại Việt Nam.

- Quảng Cáo -