Trật tự thế giới mới của bạo chúa Putin là đây sao?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Bạo chúa Putin vừa công nhận độc lập hai vùng ly khai Donetsk và Lugansk thuộc chủ quyền của Ukraina, yêu cầu quân đội Nga điều lực lượng giữ gìn hoà bình đến đây, thực chất là điều quân đội đến cướp nước Ukraina, tạo một tiền lệ vô cùng nguy hiểm, nước mạnh muốn chiếm nước yếu là kiếm chuyện chiếm. Bất kể cam kết tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina trong giác thư Budapest mà Nga đã từng ký chung với Mỹ, Anh và Ukraina tại Hungary năm 1994, bất kể hiến chương liên hợp quốc… Một trật tự thế giới của bọn kẻ cướp vừa được tướng cướp Putin thiết lập tại Ukraina.

Theo trật tự thế giới cướp này, những nước yếu như Việt Nam, sống cạnh nước mạnh chuyên cướp biển đảo như Trung Cộng sẽ dễ thành nạn nhân luật rừng mạnh cướp yếu của Putin. Bởi ở Việt Nam cộng đồng người Hoa sống rất đông, đã từng xảy ra điều mà Bắc Kinh vu vạ là nạn kiều, là mưu ma thâm độc của TC nhằm lấy cớ tấn công 6 tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam năm 1979. Mấy ngày qua Putin cũng tạo ra nạn kiều trong hai vùng ly khai Donetsk và Lugansk của Ukraina để lấy cớ cướp hai vùng này.

Đó là lý do Việt Nam cần lên án hành động bá quyền của Putin, ngang nhiên cướp lãnh thổ của một nước có chủ quyền, một hành động rừng rú không thể chấp nhận được, tạo tiền lệ nguy hiểm cho các nước yếu như Việt Nam./.

- Quảng Cáo -