Không hiểu

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Đang phong thanh tin chủ tịch Quốc Hội khó hiểu về gói giải cứu kinh tế hơn 300 ngàn tỷ được khơi thông thể chế từ lâu mà đến nay chính phủ chưa giải ngân đồng nào.

Nếu đúng vậy, chủ tịch Quốc Hội còn không hiểu thì bàn dân thiên hạ làm sao hiểu được. Bởi theo lệ thường, cám đã cho vào máng thì heo không thể nhịn, mỡ đã dâng vào miệng thì mèo khó có thể làm lơ… Trừ phi sợ dính vạ như đại án kit Việt Á. Nghi nghi các quan sợ đụng vào gói hỗ trợ màu mỡ ấy, mỡ sẽ dính tay khi cái lò đang cháy dữ dội, heo, mèo có thể bị xối mỡ, bị nướng trui?

Phong thanh tin chủ tịch nước cũng khó hiểu trong bối cảnh nền kinh tế gặp khó khăn vì tác động tiêu cực của dịch cúm Tàu, nhưng thu ngân sách tăng mạnh?

- Quảng Cáo -

Nếu đúng vậy quần chúng cũng không hiểu luôn, dù được cơ quan chức năng giải thích, thu thuế từ đất và dầu khí tăng mạnh do giá dầu khí thế giới tăng cao. Nếu đúng vậy thì lẽ nào nền kinh tế Việt Nam phát triển trên nền tảng bán tài nguyên (đất đai, dầu khí)?

Đây không phải là lần đầu một số quan chức tham nhũng của Việt Nam bị nước ngoài đưa ra ánh sáng. Song mỗi lần có quan chức tham nhũng nào của Việt Nam bị nước ngoài phanh phui thì ai cũng sững sờ không hiểu nổi, như nghi án Tenma Việt Nam tại Nhật./.

- Quảng Cáo -