Chính phủ ngố

- Quảng Cáo -

Nguyễn Thông

Ông hàng xóm nhà tôi bảo cần phải vạch trần trò lươn lẹo của Bộ GTVT trong các dự án BOT khi chúng gộp việc xây dựng một con đường mới nào đó với việc “đầu tư nâng cấp sửa chữa mở rộng” một con đường cũ. Chúng nhập nhèm nhằm mục đích hợp thức hóa sự thu phí trấn lột trên con đường cũ.

Tình trạng này đang nhan nhản trên khắp cả nước, ai cũng thấy, chỉ thủ tướng không thấy, không cần phải nêu ra cụ thể đầy đủ làm gì.

Chúng giải thích cùn rằng nếu không cho kết hợp thu phí trên đường cũ thì nhà đầu tư sẽ lỗ bởi đường mới không ai chịu đi. Đèo mẹ, làm đường mới mà người ta không đi thì cách cổ chúng mày về tội thực hiện dự án nhăng cuội, vô tác dụng, chứ ở đó mà cãi chày cãi cối.

- Quảng Cáo -

Trò đểu này xảy ra đã nhiều năm nay, diễn ra đã khá lâu rồi, nhưng chính phủ, chính quyền trung ương, kể cả cái đảng lãnh đạo toàn diện, không phải không biết, mà cứ giả đui giả điếc, nhắm mắt làm ngơ, dung túng cho bọn làm càn.

Bao giờ lôi cổ được đám lãnh đạo giao thông ra trị tội, lột áo của tay Thể bắt nằm sấp xuống mà quất nhừ đòn, thì mới gọi là chống tham nhũng không có vùng cấm.

Tham nhũng là chúng chứ không phải đứa nào khác, chính phủ ngố (hoặc giả ngố) ạ./.

Thông cào

- Quảng Cáo -