Đau!

- Quảng Cáo -
” Đừng quan tâm đến chính trị, hãy cứ lo mà chăm chỉ làm ăn và vui vẻ đóng thuế (suốt đời) nuôi các lãnh đạo vì dân”.
Đau!
- Quảng Cáo -