Hãy đứng ở vị trí của người làm chủ mà đòi hỏi, mà yêu cầu

- Quảng Cáo -

Thái Hạo

Mấy hôm rồi lại thấy mạng xã hội rộ lên khen ngợi ông Võ Văn Kiệt vì dân, thương dân, và lấy đó làm lý tưởng để phê phán quan lại ngày nay. Thú thực, tôi chán đến phát ngấy.

Đó là cái tư tưởng của thần dân, tư tưởng bề tôi cầu mong minh quân; nó tuyệt nhiên không phải ý thức công dân của con người văn minh. Thái độ ấy, không những không tôn vinh những giá trị căn bản tốt đẹp cần hướng tới mà ngược lại, chỉ nuôi và giam giữ cộng đồng trong sự bạc nhược; đồng thời chấp nhận cái sự may nhờ rủi chịu.

Công chức tất nhiên là phải tròn bổn phận, nó chỉ là cái lẽ thường tình, không có gì đáng phải ca ngợi như thánh đế minh vương cả. Họ làm tốt thì cảm ơn và thưởng cho, không tốt thì trách phạt.

- Quảng Cáo -

Công dân trong thế kỷ 21 thì hãy đứng ở vị trí của người làm chủ mà đòi hỏi, mà yêu cầu; công chức không làm tốt việc được dân giao (trong hiến pháp, trong luật…) thì đuổi họ đi và kiếm người khác mà thay vào! Đến bây giờ mà còn hát bài vua sáng tôi hiền thì chịu, không thể nào hiểu nổi.

Dù trên thực tế những điều vừa nói còn là xa xôi, nhưng ít nhất và đầu tiên nó phải có trong ý thức của anh. Nếu không có cái tâm thế ấy thì đừng mong gì cả./.

- Quảng Cáo -