Cần bao nhiêu tiền để giải cứu thị trường chứng khoán?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

vẻ như, thị trường chứng khoán không chỉ cần tiền mà còn cần niềm tin để phục hồi. Bởi không biết tung bao nhiêu tiền giải cứu cho đủ nếu niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán chưa được cải thiện, số tài khoản chứng khoán ngày một giảm, sự móc ngoặc lợi ích nhóm thao túng chứng khoán, lừa đảo trái phiếu…ngày càng bị phơi bày…

Tỉ như Novaland đã bỏ ra một số tiền không nhỏ, hơn 3 ngàn tỷ, để giải cứu cổ phiếu của Novaland sau mười mấy phiên liên tục giảm sàn. Song có vẻ niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán nói chung và vào cổ phiếu của Novaland nói riêng, đã giảm… nên số mồi nhử khá lớn, hơn 3 ngàn tỷ, vẫn không đủ sức vực dậy cổ phiếu Novaland khiến nó tiếp tục giảm sàn.

Điều đó cho thấy, khi niềm tin đã giảm thì số tiền bỏ ra giải cứu sẽ vô cùng lớn, vượt sức chịu đựng của nền kinh tế./.

- Quảng Cáo -