Tự Hào và Vinh Danh những TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM TRẺ của Việt Nam

- Quảng Cáo -

Amy Truc Tran

Thế hệ trẻ Việt Nam cũng rất nhiều thanh niên can trường, dũng cảm, anh hùng đâu thua kém giới trẻ HongKong, Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar…

Tự Hào và Vinh Danh những TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM TRẺ của Việt Nam. Rất ngưỡng mộ và cảm phục các bạn./.

- Quảng Cáo -