Vì sao quan giàu còn tham nhũng?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Phải nói thật với ông trưởng ban nội chính trung ương, nếu tất cả cán bộ công chức nhà nước đều sống bằng lương, thời bao cấp là ba cọc ba đồng, thời đổi mới cho đến nay cũng chưa tới ngàn đô (USD)/ tháng, thì cũng chỉ đủ đắp đổi qua ngày, đào đâu ra nhà lầu, xe sang, con du học Âu Mỹ?

Và cũng nói thật với nhau, có gì giàu nhanh bằng tham nhũng, buôn ma túy cũng chưa chắc giàu hơn. Bởi chỉ một chữ ký của Ông bộ trưởng Bộ 4T Nguyễn Bắc Son trong vụ AVG, ngay lập tức va li tiền đô được mang đến văn phòng cho ông. Đặc biệt, theo lời Tổng bí thư, có trường hợp đem cả va li tiền đô vào ban kiểm tra trung ương Đảng, Tổng bí thư bảo ký vào biên bản rồi xách Vali về.

Câu chuyện người dân muốn biết, nhưng ông trưởng ban nội chính chưa cho biết :

- Quảng Cáo -

* Từ đâu quan giàu ? Vì ai cũng biết quan giàu không từ lương.

* Từ đâu quan giàu còn tham ? Bởi, với thường dân :

– ’Bần cùng sinh đạo tặc’ còn không thể chấp nhận, huống hồ…?

– ’Dân ngu khu đen’ phạm pháp còn bị kết án không giảm khinh, huống hồ…?

– Người không thông luật vi phạm pháp luật vẫn bị xử lý nghiêm khắc, gia trọng, huống hồ…?

Là một cán bộ công chức, đặc biệt là những mệnh quan thông luật, có trách nhiệm quản lý kỹ cương, phép nước, có đủ lương để sống đắp đổi, lại tham nhũng bất chấp pháp luật, đến mức bị truy tố trước pháp luật, bị xử tội nặng hơn thứ dân là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết. Vấn đề nằm ở chỗ, vì sao có trường hợp xử quan nhẹ hơn xử dân? Vì sao có nhiều cán bộ công chức giàu có bất thường nhưng vẫn chưa được các cơ quan chức năng đánh giá tài sản cho dân khỏi điều tiếng, soi mói?

Đó là lý do người dân có quyền muốn biết vì đâu lương cán bộ công chức không cao mà nhiều vị rất giàu, nhà lầu, xe sang, con du học?

Đó là lý do người dân có quyền xem cán bộ công chức giàu có là đối tượng khả nghi, và có quyền yêu cầu các đối tượng khả nghi phải chứng minh tài sản của mình là hợp pháp?

Đó là lý do người dân muốn Ông trưởng ban nội chính trả lời vì sao cán bộ giàu rồi mà còn tham? Chứ người dân không cần ông nhận xét ‘những người tham nhũng vừa rồi đều là người giàu’. Vì người dân thừa biết không có quan nào nghèo mà tham nhũng, chỉ có quan không tham nhũng, sống bằng lương mới nghèo./.

- Quảng Cáo -