Ấm lòng kiều bào ở bang California USA?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

California là tiểu bang lớn của nước Mỹ, có tổng GDP xếp thứ 5 thế giới (chỉ sau Mỹ, China, Nhật và Đức).

California cũng là tiểu bang có số lượng Việt kiều sinh sống đông nhất nước Mỹ và đông nhất thế giới.

Năm nay, bang California đã công nhận Tết cổ truyền Việt Nam là ngày lễ… Nên người Mỹ gốc Việt tại California sẽ được đón Tết cổ truyền ấm áp phần nào nơi tha phương.

- Quảng Cáo -

Nhưng Việt kiều tại Mỹ ăn Tết khác với người Việt quốc nội, vì:

– Việt kiều ở Mỹ không có cha già dân tộc để kính yêu. Không lẽ kính yêu cha già dân tộc Washington?

– Việt kiều ở Mỹ không có khẩu hiệu mừng Đảng, mừng Xuân. Không lẽ mừng Đảng Cộng hoà/Dân chủ, mừng Xuân?

– Việt kiều ở Mỹ cũng không có khẩu hiệu ơn Đảng, ơn bác. Không lẽ ơn Đảng Cộng hoà/Dân chủ, ơn bác Washington?

– Việt kiều ở Mỹ cũng không có tổng bí thư Đảng chúc Tết lúc giao thừa. Không lẽ tổng bí thư Đảng Cộng hoà/Dân chủ chúc Tết?

- Quảng Cáo -