Trí tuệ nhân tạo cũng bó tay!

- Quảng Cáo -

Chu Mộng Long

Một giáo viên hỏi ChatGPT, rằng bạn có thể soạn giáo án theo mẫu Công văn 5512 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam không?

ChatGPT ngắc ngứ. Chắc là nó đang khóc. Nó bó tay thật!

Được biết ChatGPT gì cũng biết, làm được tất cả những gì nhân loại đã làm. Nó rất thông minh. Nhưng làm theo mẫu giáo án 5512 thì nó phải thú nhận rằng nó ngu.

- Quảng Cáo -

Vậy mà ChatGPT đòi thay thế luôn cả nghề giáo? Chứng tỏ nó có thay nghề giáo ở đâu chứ không thể thay nghề giáo ở Việt Nam!

Điều đó cũng chứng tỏ các giáo sư, tiến sĩ làm cải cách giáo dục ở Việt Nam có bộ óc siêu việt. Cái mẫu giáo án họ chế ra làm cho đứa thông minh cỡ ChatGPT cũng trở thành ngu đần!

Này ChatGPT. Sang Việt Nam học thi chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, giữ hạng, nâng hạng đi đã rồi hãy múa mồm làm thầy thiên hạ nhé!

Chu Mộng Long

- Quảng Cáo -