Thời nào khốn kiếp thời nào chết khiếp thời nào ăn năn?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Quả thật, căn cứ những gì đang diễn ra thì tìm được một cán bộ đăng kiểm trong veo trong thời điểm hiện tại là hơi bị hiếm. Bởi:

* Nếu so tỷ lệ cán bộ bị bắt với tổng số cán bộ trong một bộ ngành, thì ngành đăng kiểm đang có tỷ lệ cán bộ bị bắt cao nhất.

* Nếu đem so sánh thời gian bắt giữ cán bộ trong một vụ án của một bộ ngành nào đó, thì chắc ngành đăng kiểm cũng có tốc độ cán bộ bị bắt giữ thuộc hàng top…

- Quảng Cáo -

* Nếu đem so sánh việc bắt giữ cán bộ vi phạm trên diện rộng trong một bộ ngành nào đó, thì ngành đăng kiểm có phạm vi bắt giữ cán bộ vi phạm tương đối rộng…

* Và nếu tồn tại bộ ngành nào đó, có cán bộ vi phạm có tổ chức, vi phạm từ trên xuống dưới, vi phạm tràn lan trên diện rộng…. Thì đó có thể là ngành đăng kiểm.

Và đó cũng có thể là lý do khó tìm thấy một cán bộ đăng kiểm trong veo, vì không sai phạm nhiều cũng sai phạm ít do thời gian sai phạm kéo dài…? Cán bộ bị bắt lo sợ, đã đành, cán bộ chưa bị bắt cũng mất vía không muốn đi làm vì sợ bị bắt mới là lạ !

Thật ra các cán bộ đăng kiểm thừa thông minh để hiểu rằng, khi đã nhúng chàm có trốn ở nhà cũng bị bắt. Còn khi trong veo thì có đến cơ quan nằm ngửa cũng không ai bắt. Thừa biết điều ấy, song vì sao “Nhiều đăng kiểm viên không dám đi làm vì sợ công an bắt“ ? Chắc là… Ai cũng biết vì sao!

Đúng là… Một thời khốn kiếp, một thời chết khiếp, một thời ăn năn…

- Quảng Cáo -