Chắc cũng sắp đến giờ

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Ông chủ Tân Hoàng Minh gửi tâm thư trước khi đi nghỉ mát dài hạn.

Ông chủ Novaland cũng đã gửi tâm thư… Trong bối cảnh tài chính tập đoàn lên bờ xuống ruộng ?

Giờ đến lượt ông chủ Vingroup gửi tâm thư, chắc cũng sắp đến giờ xổ số…mạng ?

- Quảng Cáo -