Tuesday, February 25, 2020
Trang chủ Chữ ghi dấu Anvien

Chữ ghi dấu: anvien

Biểu tình có cần “xin”?

Đã đến lúc cần phải lên tiếng trở lại, yêu cầu Nhà nước, một lần nữa, đảm bảo giá trị thực tế của Hiến Pháp 2013, trong đó đảm bảo rằng tất cả mọi người có quyền biểu tình ôn hòa (không vũ trang).
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux