Friday, November 22, 2019
Trang chủ Chữ ghi dấu Bien-da-sach

Chữ ghi dấu: bien-da-sach

Nói biển sạch nhưng chưa công bố bằng chứng

Ngoài Bộ Y tế ra, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đồng tình quan điểm là biển đã sạch. Bày tỏ sự nghi ngờ với kết luận của cả hai bộ Y tế và Nông nghiệp, nhiều ý kiến yêu cầu Chính phủ phải công bố bằng chứng biển sạch chứ không thể nói suông như vậy.
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux