Saturday, December 14, 2019
Trang chủ Chữ ghi dấu Chinh-phu-kien-tao.

Chữ ghi dấu: chinh-phu-kien-tao.

Kiến tạo là gì khi môi trường hạch sách, quan liêu và nhiều hơn thế nữa?

Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cần chứng minh bà Phạm Chi Lan nói sai, và điều đó sẽ tạo nên tính kiến tạo của bộ máy điều hành Nhà nước hiện tại.

Đang khổ vầy mà ông thủ tướng cứ thích giỡn!

Fb. Mạnh Kim| Nguyễn Xuân Phúc chắc chắn có “vấn đề” liên quan “tư duy địa lý” hơn là tư duy phát triển. Ông “định...

Nửa nhiệm kỳ chính phủ kiến tạo

Fb. Trinh Trang| Hôm nay Quốc họp lại họp có lẽ để triển khai nghị quyết TƯ 7. Đồ rằng các vị đại biểu và...
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux