Thursday, January 23, 2020
Trang chủ Chữ ghi dấu Lang-ho-chi-minh

Chữ ghi dấu: lang-ho-chi-minh

Mắm thối giữ làm cái gì?

Nguyễn Việt Nam| Phúc Niễng, anh lấy tiền dân ra để chơi cái trò mất dạy đấy hả? Gần 50 năm các anh đốt cả...

Hốt đi cho tao nhờ

Nguyễn Việt Nam| Thôi cho bố lạy chúng mày. Dẹp ngay cái mả giữ thây lão già. Chỉ là tượng sáp trưng ra. Có đâu đồ thật để...
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux