Friday, February 28, 2020
Trang chủ Chữ ghi dấu Mackeno

Chữ ghi dấu: mackeno

Cộng đồng là gì?

Hễ ở cùng một nước, nước loạn lạc, bất ổn thì cả nước chịu chung. Không phải chỉ vun vén, bao bọc cho riêng mình và gia đình mình thì rồi mình sẽ miễn nhiễm với những hỗn loạn chung quanh.

Cám ơn em lòng can đảm

1. Bố mẹ chúng tôi đã đào mồ chôn sâu lòng can đảm từ mùa đông Cải cách ruộng đất, từ những ngày Trần...
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux