Monday, February 24, 2020
Trang chủ Chữ ghi dấu Truong-chi

Chữ ghi dấu: truong-chi

Tôi – Đảng và Đất Nước

“Ghét Cộng Sản” chẳng bao giờ là xấu “Yêu đồng bào” từ giòng máu Việt Nam Chúng ta là con cháu xứ Văn Lang Và thề quyết làm sáng danh Hồng – Lạc

Bài thơ cho nước

Hãy bước đi theo tiếng đời thúc gọi Triệu tấm lòng vì đất nước – quê hương Sẽ noi gương anh dũng của Trưng Vương Mang ý chí Diên Hồng xây đắp nền Cộng Hòa tự chủ.
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux