Hãy ngưng ngay việc xây dựng các tượng đài nghìn tỉ

- Quảng Cáo -

Mùa dịch bệnh, kinh tế suy thoái, dân thất nghiệp, đói khổ.

Mùa bão lụt, thêm nạn các đập thủy điện xả lũ, dân chết đuối như rạ, nhà bị nước cuốn trôi, màn trời chiếu đất.
Bệnh viện thiếu thốn, bệnh nhân nằm chồng chất, trên giường dưới đất. Trẻ em ngồi học trong các lớp học trống hoác, sình bùn lầy lội dưới nền lớp học.
Xây các tượng đài nghìn tỉ để làm gì? Nhà cầm quyền hãy nghe người dân lên tiếng đòi hỏi những nhu cầu cấp thiết của họ.
Đảng phải chu toàn trách nhiệm của mình vì người dân đóng thuế để được sống trong no ấm, chứ không phải để nuôi các đảng viên qua những tượng đài, cổng chào vô bổ nghìn tỉ.
- Quảng Cáo -