Nga: Phân nửa số người được động viên ở Khabarovsk bị trả về, chính ủy bị sa thải

- Quảng Cáo -

VOA

Chính ủy quân sự vùng Khabarovsk của Nga bị cách chức sau khi phân nửa số binh sĩ mới được động viên bị trả về vì không đáp ứng được các tiêu chuẩn quân dịch, thống đốc khu vực cho biết hôm 3/10.

- Quảng Cáo -